Vuurwerk

1. Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners zelf afsteken, tijdens oud en nieuw. U mag geen consumentenvuurwerk opslaan of verkopen zonder melding bij de gemeente, of een vergunning van de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het Omgevingsloket of het Omgevingsloket Online. Voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk gelden strenge landelijke regels op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens de jaarwisseling

Vuurwerk (categorie F2 en F3) afsteken mag in Nederland alleen tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00 uur. Er bestaat ook vuurwerk van categorie F1: dit is het zogenoemde scherts-of fop-vuurwerk dat het hele jaar mag worden verkocht en afgestoken. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Dit vuurwerk is erg doorontwikkeld en lijkt soms op categorie F2 en F3 vuurwerk. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar.

Opruimen vuurwerk

Op 1 januari vanaf 10.00 uur ruimt de gemeente op grote kruispunten en hoofdwegen afgestoken vuurwerk op en worden mogelijke gevaren van nasmeulend vuurwerk veiliggesteld. 

Buiten de jaarwisseling

Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan heeft u een toepassingsvergunning (of ontbrandingstoestemming) nodig van de provincie Noord-Holland. U moet altijd een melding doen. Hierbij hoort: een verklaring voor de reden van het vuurwerk, de omvang van het vuurwerk, het soort vuurwerk, plaats, datum, tijdstip en (veiligheids)afstand tot het publiek.

2. Professioneel vuurwerk

Bij evenementen wordt soms professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in consumentenvuurwerk. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk heeft u een toepassingsvergunning nodig van de provincie Noord-Holland (ook tijdens de jaarwisseling). Wilt u professioneel vuurwerk opslaan? U kunt dit aanvragen bij het Omgevingsloket Online.

Handige links