Vuurwerk

1. Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners zelf afsteken, tijdens oud en nieuw. U mag geen consumentenvuurwerk opslaan of verkopen zonder melding bij de gemeente, of een vergunning van de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het Omgevingsloket of het Omgevingsloket Online. Voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk gelden strenge landelijke regels op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens de jaarwisseling

In Nederland mag alleen vuurwerk (categorie F2 en F3) worden afgestoken tussen 31 december 2019 18.00 uur en 01 januari 2020 02.00 uur. Er is wettelijk bepaald welk vuurwerk door particulieren mag worden afgestoken en welk vuurwerk enkel voor professioneel gebruik is. Er zijn vier categorieën vuurwerk:

  • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schetsvuurwerk). Dit vuurwerk mag het hele jaar door worden afgestoken en mag worden aangeschaft vanaf 12 jaar.
  • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
  • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
  • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Dit vuurwerk mag dus niet door particulieren worden afgestoken. Zodra dit wel gebeurt is dit strafbaar.

Daarnaast is het verboden en dus strafbaar om illegaal vuurwerk te importeren, te verhandelen, te maken en af te steken. Dit vuurwerk brengt grote schade toe en zorgt voor veel onveiligheid en overlast.

Vuurwerk mag je dus afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts. Zie je iemand voor of na die tijd vuurwerk afsteken? Dan kun je 0900-8844 bellen en aan de politie doorgeven wat je ziet.

Opruimen vuurwerk

Op 1 januari vanaf 10.00 uur ruimt de gemeente op grote kruispunten en hoofdwegen afgestoken vuurwerk op en worden mogelijke gevaren van nasmeulend vuurwerk veiliggesteld. 

Buiten de jaarwisseling

Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan heeft u een toepassingsvergunning (of ontbrandingstoestemming) nodig van de provincie Noord-Holland. U moet altijd een melding doen. Hierbij hoort: een verklaring voor de reden van het vuurwerk, de omvang van het vuurwerk, het soort vuurwerk, plaats, datum, tijdstip en (veiligheids)afstand tot het publiek.

2. Professioneel vuurwerk

Bij evenementen wordt soms professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in consumentenvuurwerk. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk heeft u een toepassingsvergunning nodig van de provincie Noord-Holland (ook tijdens de jaarwisseling). Wilt u professioneel vuurwerk opslaan? U kunt dit aanvragen bij het Omgevingsloket Online.

Handige links