Wijk- en buurtbeheer

De gemeente wil door een samenhangend wijk- en buurtbeheer de woonomgeving veilig, schoon en mooi houden. Voor en met bewoners en mensen die daarbij betrokken zijn. Een van de belangrijkste taken van een gemeente is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zoals wegen, riolering, paden en groenvoorzieningen.

Hoe is het wijk- en buurtbeheer georganiseerd? 

Huizen is verdeeld in wijken. Iedere wijk heeft een eigen opzichter.

Binnen de gemeente Huizen zijn er twee teams met opzichters: Het team civiele werken en het team wijkbeheer en service. Het team civiele werken zorgt voor onderhoud aan wegen, paden en riolering. Het team wijkbeheer en service zorgt voor het beheer van plantsoenen, speelplaatsen, stranden en het verwijderen van zwerfafval. De opzichters van deze twee teams "schouwen" hun wijk en buurten. Zo'n schouw maakt duidelijk wat er moet gebeuren in de wijk. De teams stemmen vervolgens samen af. 

Wie zijn uw opzichters? 

Elke wijk heeft vaste opzichters en een vaste wijkagent. Zij kennen uw buurt goed. U kunt de opzichters en wijkagent altijd aanspreken als u hen tegenkomt. 

Wijkavonden 

Het college van burgemeester en wethouders brengt elk jaar een bezoek aan de verschillende wijken. Dit doen zij tijdens wijkavonden. Tijdens die avonden hoort de gemeente graag van u wat u van uw wijk vindt. 

De Winnende Wens 

Ieder jaar is er een budget beschikbaar om de kwaliteit en de functionaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Soms gaat dit bedrag op aan één wens, soms aan meerdere. Als inwoner kunt u ook zelf een wens kenbaar maken.

Contact

Heeft u een melding, dan kunt u dit doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Wijkbeheer en service op telefoonnummer 14 035.