Wijkagent, BOA en buurtcoach

Wijkagent

Iedere wijk in Huizen heeft een eigen wijkagent. De wijkagent weet wat er leeft en is het eerste aanspreekpunt in uw wijk. Samen met collega's, BOA’s, wijkbewoners en partners werken zij aan het leefbaar maken en houden van uw wijk of buurt. In Huizen werken in totaal zes wijkagenten.

Jeugdagenten

De jeugdagenten (Debby Vredenveld en Katinka Vermaat) zijn op de hoogte van de jeugd en hun hangplekken. De jeugdagenten werken veel samen met jeugdinstanties, zoals scholen, welzijnswerk, de jeugdofficier van justitie en de gemeente. Zo wordt er gewerkt aan een maatschappelijk vangnet, dat moet voorkomen dat jongeren afglijden richting criminaliteit. De jeugdagenten van Huizen zijn te bereiken via 0900 88 44 (lokaal tarief).

BOA

De gemeente Huizen heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Zij dragen bij aan een betere leefomgeving in Huizen. De BOA’s richten zich op de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Dat doen zij met goede redenen. Het gaat namelijk om zaken die inwoners als meest ergerlijk ervaren op basis van de Veiligheidsmonitor. Denk hierbij aan fout parkeren en hondenpoep. De BOA’s surveilleren dagelijks en werken nauw samen met de politie.

Melden

Meldingen kunt u telefonisch doorgeven via de meldingenlijn. Telefoonnummer: 0800 023 34 90. Dit nummer is 24 uur per dag beschikbaar. Tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur wordt u door een van onze medewerkers te woord gestaan. Buiten deze tijden kunt u uw melding inspreken. Voor spoedeisende meldingen kunt u buiten kantooruren terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44. U kunt ook een melding openbare ruimte doen. 

Dagelijks worden de ingekomen meldingen geïnventariseerd en waar nodig wordt direct actie ondernomen. Heeft u bij het melden uw telefoonnummer doorgegeven? Dan koppelen wij onze bevindingen terug.

Hoe meer informatie we krijgen van buurtbewoners, hoe beter wij ons werk kunnen doen.

Buurtcoaches

Het project Buurtcoaches is ontstaan uit het vroegere ‘buurtvaderproject’ bij winkelcentrum De Kostmand. De buurtcoaches zijn inmiddels overal in Huizen actief. Buurtcoaches zijn vrijwilligers die de straat opgaan om jongeren aan te spreken en hen waar nodig advies geven. Zij werken onder begeleiding van Versa Welzijn. Meer informatie over buurtcoaches is te vinden op: Buurtcoaches Huizen.