Wijkagent, BOA en Jeugdpreventieteam

Wijkagenten

Iedere wijk in Huizen heeft een eigen wijkagent. De wijkagent weet wat er leeft en is het eerste aanspreekpunt in uw wijk. Samen met collega's, BOA’s, wijkbewoners en partners werken zij aan het leefbaar maken en houden van uw wijk of buurt. In Huizen werken in totaal 5 wijkagenten. Bekijk welke wijkagent er werkzaam is in uw wijk.

BOA’s

De gemeente Huizen heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Zij dragen bij aan een betere leefbaarheid en leefomgeving in Huizen. De BOA’s surveilleren dagelijks in Huizen en werken nauw samen met de politie.

De BOA’s richten zich op de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Dat doen zij met goede redenen. Het gaat namelijk om zaken die inwoners als meest ergerlijk ervaren op basis van de Veiligheidsmonitor. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fout parkeren en hondenpoep, maar ze houden zich ook bezig met jeugdoverlast. Om deze reden is er nu een jeugd-BOA in dienst gekomen die zich vooral richt op de jongeren van Huizen.

Bodycam

De Huizer boa’s zijn bij wijze van proef uitgerust met bodycams. De boa’s kunnen daarmee video-opnamen maken wanneer zij te maken krijgen met (verbale) agressie. De proef duurt tot half januari 2020. Daarna wordt bekeken of het gebruik van bodycams door boa’s wordt voortgezet. De boa’s hebben duidelijke instructies en een procesbeschrijving gekregen over het gebruik van de bodycams. Het bekijken, opslaan en vernietigen van beelden gebeurt volgens de huidige privacy-regelgeving. Als er van u opnames zijn gemaakt, dan kunt u deze bij de gemeente bekijken. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen via het onderstaande online formulier. Ook kunt u de beleidsnota en procesbeschrijving bekijken. 

Aanvraag bekijken bodycam-beelden

Melden

Overlast kunt u melden door het doen van een melding openbare ruimte (MOR). U kunt een melding online of telefonisch doen. Voor spoedeisende meldingen kunt u buiten kantooruren terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Dagelijks worden de ingekomen meldingen geïnventariseerd en waar nodig wordt direct actie ondernomen. Heeft u bij het melden uw telefoonnummer doorgegeven? Dan koppelen wij onze bevindingen terug.

Hoe meer informatie we krijgen van buurtbewoners, hoe beter wij ons werk kunnen doen.

Jeugdpreventieteam

Sinds 8 mei 2018 zijn de jongeren in het Jeugdpreventieteam (JPT) de oren en ogen van de wijk. Met als doelen: meer veiligheid op straat, hang/probleemjongeren aanspreken op hun gedrag en ontwikkeling van zichzelf en anderen.  

Want de JPT-jongeren zetten zich niet alleen in voor andere jongeren, zij krijgen zelf ook een opleiding, worden fysiek getraind en goed begeleid door het jongerenwerk en enkele oud-buurtcoaches. Ze werken nauw samen met jeugd-BOA en politie.

Het team bestaat uit vier (wisselende) jongeren die in Huizen wonen en er ook zijn opgegroeid. Het JPT team wordt door heel Huizen ingezet.

Vragen

Heeft u vragen over het JPT of kent u iemand die graag onderdeel wil uitmaken van het JPT? Neem dan contact op met jongerenwerker Badr Sadqi: bsadqi@versawelzijn.nl