Zakelijke lasten woningen

Bij de koop en verkoop van een pand verrekent de notaris de zakelijke lasten tussen koper en verkoper. Voor de gemeente Huizen zijn de zakelijke lasten de aanslag onroerendzaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Op deze pagina worden de tarieven voor het betreffende belastingjaar weergegeven. Daarnaast geven we een rekenvoorbeeld om uw zakelijke lasten uit te rekenen. 

Belastingjaar 2020

Voor het belastingjaar 2020 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

  • Rioolheffing: € 218,95
  • Onroerendzaakbelasting woningen eigenaar: 0,0544% van de WOZ-waarde

WOZ-waarde

Om de zakelijke lasten uit te rekenen heeft u de WOZ-waarde nodig. Op het WOZ-waardeloket is de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland weergegeven. Deze gegevens worden regelmatig aangeleverd door de gemeenten aan de Landelijke Voorziening WOZ.

Rekenvoorbeeld om uw zakelijke lasten uit te rekenen

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 225.000 betaalt de eigenaar in 2020:

0,0544% van € 225.000 = € 122,40.
Plus het bedrag rioolheffing van € 218,95
Het totaal aan zakelijke lasten is in dit voorbeeld € 341,35

Waterschapslasten

Ook het waterschap brengt zakelijk lasten in rekening. Voor meer informatie kunt u bij het Waternet terecht. 

Zakelijke lasten niet-woningen en overige vragen

Heeft u de zakelijke lasten nodig voor een bedrijf, winkel of een ander object waarvan de WOZ-waarde niet op het WOZ-waardeloket te vinden is? Dan kunt u contact opnemen met de WOZ-medewerkers van de gemeente Huizen. Ook voor andere vragen met betrekking tot de WOZ kunt u bij hen terecht. E-mail: woz@huizen.nl