Beste inwoners van Huizen,

Met de kerstdagen en de jaarwisseling in het vooruitzicht is het een goed moment om het afgelopen jaar te laten passeren. Vorig jaar in dezelfde periode sprak ik de hoop uit dat de samenleving weer open zou gaan. We zagen licht aan het einde van de tunnel en hoopten definitief af te rekenen met het coronavirus. Even leek die verwachting uit te komen, maar de verschillende covid-varianten brachten daar verandering in. Een nieuwe lockdown is helaas de harde realiteit. 

burgemeester Niek Meijer

De impact van corona voelen wij allemaal. Er is een klemmend beroep gedaan op uw flexibiliteit. Maatregelen zijn doorgaans beperkingen en waar wij beperkt worden, voelt dat als een inperking van onze vrijheid. En vrijheid is nu juist één van de pijlers waarop onze samenleving rust. Het is daarom niet vreemd dat gevoelens van weerstand tegen de maatregelen komen bovendrijven en soms de overhand nemen. Een hele natuurlijke reactie. Ik herken de gevoelens. Het afgelopen jaar heeft ook op mij als mens een wissel getrokken. Veel contacten verliepen digitaal. Ik mis het directe contact met mensen. Daar haal ik mijn energie uit. Gelukkig kon ik op andere manieren toch in verbinding blijven. Zo kon ik op Koningsdag onder begeleiding van een draaiorgel nog wel langs de ouderen in Huizer verzorgingshuizen en koninklijke onderscheidingen uitreiken. Niet meer met grote groepen, maar wel met aandacht voor de mens. Heel waardevol.

Onze gemeenschap is het meest gebaat bij het terugdringen van het coronavirus, zodat we ons dagelijkse leven weer terug kunnen krijgen. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Ik denk daarom ook liever niet in voor- en tegenstanders, maar in medestanders. Medestanders kunnen van mening verschillen en toch hetzelfde doel hebben. Ik vertrouw erop dat u als medestander het juiste doet om het coronavirus terug te dringen.

Het afgelopen jaar was een hectisch jaar. Een jaar van op- en afschalen van de crisisorganisatie. Een jaar waarin we flink moesten bezuinigen en een solide en sluitende begroting voor 2022 konden presenteren. Volgend jaar -na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart- kunnen de nieuwe raad en een nieuw college op deze basis verder bouwen.

Terugkijkend op 2021 is goed te zien dat landelijke thema’s ook lokale thema’s blijken te zijn. Denk aan het verduurzamen, corona natuurlijk, maar ook de vluchtelingenproblematiek waarbij een zeer dringend beroep wordt gedaan op gemeenten om mensen op te vangen die huis en haard hebben moeten achterlaten. Deze week ontvangen wij de eerste bewoners van het hotelschip waar 150 asielzoekers tijdelijk een veilige haven in vinden. Ik ben trots op hoe wij daar in Huizen mee omgaan. We staan klaar voor onze medemens in nood. Dat is wat mij betreft een mooie kerstgedachte.

Ik wens u alvast warme en ontspannen kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling. In kleine kring en zonder vuurwerk om de toch al overbelaste ziekenhuizen te ontlasten. Laat 2022 het jaar worden waarin we een vorm vinden om met corona om te gaan. Een jaar waarin we lief en leed met elkaar delen, er voor elkaar zijn en ons optimisme bundelen.  

Fijne feestdagen!

Niek Meijer,
burgemeester