Huizen krijgt oorkonde voor Materialenpaspoort voor Sporthal de Wolfskamer (30-01-2020)

Wethouder Bert Rebel krijgt de oorkonde Materialenpaspoort.

Vijf gemeenten, waaronder Huizen, ontvingen deze week een Oorkonde Materialenpaspoort. Wethouder Bert Rebel (Duurzaamheid en Milieu) nam de oorkonde namens de gemeente in ontvangst. Huizen krijgt de oorkonde omdat de gemeente voor Sporthal de Wolfskamer een materialenpaspoort heeft ontwikkeld. 

Het doel van een materialenpaspoort is dat er meer inzicht komt over de materiële, circulaire en financiële waarde van het betreffende gebouw. Het Materialenpaspoort is een traject van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In totaal hebben 13 gemeenten gedurende dit traject een oorkonde ontvangen. Met het Materialenpaspoort wil de Metropoolregio Amsterdam de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren.

Dinsdag 28 januari is de tweede regiobijeenkomst ‘Gebouwen als grondstoffendepots’ gehouden. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (Diemen) oorkonden uitgereikt aan de gemeenten Huizen, Beemster, Bloemendaal, Uitgeest en Purmerend. Het materialenpaspoort moet bijdragen aan het hergebruik van bouwmaterialen in de toekomst. Het paspoort kan een belangrijk instrument zijn om dit hergebruik verder te bevorderen.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA- samenwerkingspartners zetten zich gezamenlijk in om van de MRA een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Het MRA Programma Circulaire Economie richt zich op de samenwerking tussen alle overheden in de regio op het gebied van de circulaire economie.

MRA-traject Materialenpaspoort

De MRA is voor dit traject een samenwerking aangegaan met Madaster; een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Door deelname aan het traject kunnen overheden de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren. Gemeenten en provincies in de MRA kregen een materialenpaspoort aangeboden voor een van hun gebouwen. 

Bibliotheek van materialen

Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Materialen en gebouwen worden hier gedocumenteerd. Net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Madaster wil de verspilling van grondstoffen tegengaan door materialen oneindig beschikbaar te stellen. Door materialen te registreren en te documenteren wordt voorkomen dat ze als anoniem materiaal eindigen op de alsmaar groter wordende afvalberg.

Madaster heeft om die reden een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving ontwikkeld. Vanuit het Madaster platform, het kadaster van materialen, kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. De materiële, circulaire en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap een beter inzicht in de materiaalhuishouding in de gebouwde omgeving. Hergebruik van materialen wordt eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval wordt uitgebannen.