Inwoners en belanghebbenden buigen zich over opwek van duurzame energie (19-12-2019)

In het gemeentehuis van Huizen konden inwoners en belanghebbenden op dinsdag 17 december 2019 hun mening geven over de mogelijkheden en locaties voor het opwekken van duurzame energie zoals wind en zon in hun omgeving. Er waren circa 40 mensen aanwezig.

Er is in kaart gebracht wat het huidige energiegebruik is, hoe het verbruik zich ontwikkelt tot 2030, waar de opwekpotenties voor warmte en elektriciteit liggen, hoe de energie-infrastructuur eruit ziet en wat de ruimtelijke kansen en beperkingen zijn. Met deze gegevens zijn verkennende scenario’s gemaakt. Deze werden gebruikt om de discussie te voeren.

In heel Nederland, dus ook in Gooi en Vecht, verkennen gemeenten, provincie en waterschap samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties via de Regionale Energie Strategie (RES) de mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie, zoals wind en zon. Ook wordt gekeken hoe dat op een zorgvuldige manier ruimtelijk kan worden ingepast.

Meer informatie over de RES kunt u vinden op de website van de energieregio Noord-Holland-Zuid. U kunt ook kijken naar de animatie van de RES.

Impressie van de bijeenkomst op 17 december

Verslag