Klankbordgroep Stad en Lande/Bovenweg 4 juni 2019 (18-06-2019)

Op 4 juni 2019 was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep aardgasvrij wonen Stad en Lande / Bovenweg. Ongeveer 25 inwoners namen deel aan deze bijeenkomst. Tijdens de avond werd uitvoerig ingegaan op de warmtebronnen in de wijk, die ook met elkaar werden vergeleken. Daarnaast werd gesproken over activiteiten die in de wijk uitgevoerd kunnen worden om de wijk voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. De klankbordgroep heeft veel nuttige suggesties meegegeven.

Meer informatie

Meer informatie over de klankbordgroep van 4 juni 2019 vindt u via onderstaande links: