Klankbordgroep Stad en Lande/Bovenweg 5 november 2019 (07-11-2019)

Op 5 november 2019 was de derde bijeenkomst van de klankbordgroep aardgasvrij wonen Stad en Lande / Bovenweg. Ongeveer 15 inwoners namen deel aan deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst blikten de bewoners met de gemeente terug op het proces van het afgelopen jaar. Duidelijk werd dat er nog veel onderzoek moet plaatsvinden naar aardgasvrije oplossingen in de wijken, zoals dat eigenlijk voor heel Huizen geldt. De klankbordgroep was positief over het idee om bewoners actief te ondersteunen bij het toepassen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Een aantal leden van de klankbordgroep heeft zich gemeld om mee te denken met de gemeente over hoe zo’n campagne eruit zo kunnen zien.

Infographic energietransitie in Huizen tot 2050

Meer informatie