Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie (05-03-2020)

Isolatie in een woning

Woningeigenaren die hun huis willen isoleren, kunnen binnenkort weer gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeenteraad besluit in maart over deze ‘Subsidieregeling woningisolatie Huizen’.

De nieuwe regeling is voor diverse isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, dakisolatie en isolerend glas. Er geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. Het maximale bedrag per woning is duizend euro. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen zijn getroffen. Dit moet wel binnen drie maanden gebeuren.

Overgangsregeling

Het budget van de vorige gemeentelijke subsidieregeling was begin dit jaar op. In de nieuwe regeling zit een overgangsregeling. Aanvragen die voor 10 januari zijn ingediend, komen alsnog in aanmerking voor subsidie volgens de oude regeling, mits ze natuurlijk voldoen aan de criteria. Maatregelen die na 10 januari zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie volgens de nieuwe regeling.

Isoleren als eerste stap naar aardgasvrij

In het Klimaatakkoord staat dat de gebouwen in Nederland in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. We weten op dit moment nog niet met zekerheid welke alternatieven voor aardgas we gaan gebruiken. Maar we weten wel dat aardgasvrij eraan komt. Het isoleren van woningen is een van de belangrijkste maatregelen om te werken aan de doelen van het Klimaatakkoord. Hoe beter huizen geïsoleerd zijn, hoe minder energie we hoeven op te wekken. Woningisolatie heeft meer voordelen, omdat woningen energiezuiniger en comfortabeler worden. De investering in isolatie bespaart bovendien geld, omdat de energierekening omlaag kan.

Andere regelingen

Voor het isoleren van de woning is er ook een landelijke subsidieregeling, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Verder is er een subsidieregeling voor zonnecollectoren: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Voor zonnepanelen kunt u op de aanschaf 21 procent btw terugvragen. Lees meer op www.iedereendoetwat.nl.

Meer informatie

Het aanvragen van de gemeentelijke subsidie voor woningisolatie is mogelijk vanaf 1 april 2020. Vanaf half maart vindt u alle informatie over de deze subsidieregeling op deze website.