Subsidie eenvoudige energiemaatregelen

Woningeigenaren in Huizen kunnen eenmalig 90 euro subsidie krijgen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van leidingisolatie, radiatorfolie, tochtstrippen of ledverlichting. Een combinatie van deze maatregelen mag ook.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar en hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2020.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

Op de subsidielijst staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. De maatregelen moeten op of na 1 januari 2020 zijn aangeschaft. Let erop dat u geen aanvraag kunt indienen voor een subsidiebedrag lager dan € 90,-.

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

U vraagt subsidie aan zo spoedig mogelijk nadat de isolatiemaatregel is aangebracht, maar in elk geval binnen 3 maanden na plaatsing van de isolatiemaatregel.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan via de website van het Duurzaam Bouwloket. Daar leest u ook hoe uw aanvraag wordt afgehandeld.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

 • het om een huurwoning gaat;
 • de maatregel voor 1 januari 2020 is uitgevoerd;
 • de totale kosten voor de maatregelen die onder de subsidielijst vallen lager zijn dan € 90,-;
 • de aanvraag onvolledig is of onjuiste gegevens bevat.

Meer informatie

U kunt hier alle documenten die horen bij deze subsidieregeling downloaden:

Het aanvraagformulier vindt u op de website van Duurzaam Bouwloket.

Andere regelingen

Op dit moment (2020) zijn er de volgende mogelijke regelingen:
 

 1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Dit is een tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.
   
 2. Subsidie energiebesparing eigen huis voor woningeigenaren en VvE’s: woningeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen, indien er minstens twee energiebesparende (isolerende) maatregelen worden uitgevoerd. Kijk op de webpagina Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van de overheid voor de voorwaarden. U leest daar ook over de landelijke subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 
   
 3. Energiebespaarlening: Hiermee kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.
   
 4. Voor zonnepanelen kunt u op de aanschaf 21% btw terugvragen. Lees meer op www.iedereendoetwat.nl.
   
 5. Subsidie woningisolatie: woningeigenaren in Huizen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor woningisolatie.