,

Het klimaat verandert en de aarde wordt steeds warmer. De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in ons land te merken:

  1. Droogte: er zijn langere periodes waarin geen neerslag valt. De zomers worden droger en heter. Met meer zomerse en tropische dagen.
  2. Hittestress: Plekken met veel bebouwing worden in de zomer te heet. Deze hitte heeft gevolgen voor de natuur en voor mensen. Er is kans op oververhitting. Bijvoorbeeld bij ouderen of bij mensen die de hele dag in de hitte moeten werken.
  3. Wateroverlast: We krijgen vaker te maken met zware regenbuien. Dit kan wateroverlast geven, omdat er in een korte tijd heel veel water valt. Met kans op schade aan de natuur, huizen en gebouwen.

KNMI studie: ‘Het wordt hier tropisch!’ 

Het KNMI deed voor de regio Amsterdam, Gooi en Vechtstreek onderzoek naar klimaatverandering. Hieruit blijkt dat het warmer en natter zal worden. Kijk eens op de website van het KNMI over de klimaatverandering om te zien wat u zelf kunt merken van de klimaatverandering.

In het algemeen wordt het weer extremer. De gemeente neemt daarom nu al maatregelen om voorbereid te zijn op de veranderingen van het klimaat. En dat doen we graag samen met u.

Wat kunt u zelf doen?

Zoek in de Klimaatstresstest naar uw woonadres. Bekijk of uw straat of omgeving gevoelig is voor wateroverlast of hitte. En bedenk wat u zelf kunt doen om de risico's hierop te verkleinen. U vindt veel tips bij de thema's Groen en Water. Zo helpt iedereen mee om wateroverlast en hitte te verminderen.

Wat doet de gemeente?

Voorbereiden

De gemeente Huizen deed een klimaatstresstest, samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en veertien andere gemeenten in de regio. De uitkomsten vindt u in de Klimaatatlas. Met deze uitkomsten maken we plannen om de risico’s op wateroverlast, hitte en droogte te verkleinen. Om te zorgen voor een blijvend prettige en gezonde leefomgeving. 

Aanpassingen in de wijk

De gemeente doet veel aanpassingen in de wijk om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • We leggen een aparte rioolbuis aan voor regenwater. Dit doen we als we het riool vernieuwen in uw wijk. Regenwater hoeven we niet te zuiveren en kunnen we prima hergebruiken. Bijvoorbeeld tijdens droogte. Lees hierover meer bij ‘afkoppelen regenpijp
  • Schoon regenwater laten we in de bodem wegzakken vanuit ‘lekke’ riolen of infiltratiekratten.
  • We plaatsen bergingsbakken op plekken met veel wateroverlast. Zo’n bak kan enorm veel water opvangen. Zie het voorbeeld rotonde Gooilandweg.
  • Groenvakken maken we groter, waar dat mogelijk is. En we gebruiken slimme waterdoorlatende tegels om wateroverlast tegen te gaan.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. En vraag naar het team Wijkbeheer en Service.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl