Locatie en project

Het perceel aan de Naarderstraat 66 is al lange tijd onbebouwd. De gemeente heeft het voornemen om op deze locatie een appartementengebouw met maximaal drie bouwlagen te realiseren voor (met name) ouderen.

Uitwerkingsplan 

Het college van B&W heeft op 2 juni 2017 het definitieve uitwerkingsplan voor de Naarderstraat 66 goedgekeurd. Tegen het plan was door enkele omwonenden beroep aangetekend. Alle ontvankelijke beroepen heeft de Raad van State echter ongegrond verklaard. Het uitwerkingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

Aanbesteding

De gemeente heeft een aanbesteding georganiseerd om een bouwer voor het plan te vinden. Die is gevonden. Het plan is gegund aan W.A. Duits projecten bv. De ontwikkelaar bereidt op dit moment de aanvraag van de omgevingsvergunning voor. Als er een omgevingsvergunning is, kan er worden gestart met de bouw.