Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Westland Kaas heeft Westland Familiefonds een gift gedaan aan de gemeente Huizen. Dit bedrag is bestemd om het stuk openbaar groen aan de Zuiderzee, achter de Slangekruid en Paardebloem, te verfraaien.

Plantsoen krijgt vorm (17 augustus 2021)

Het plantsoen aan de Zuiderzee krijgt vorm! Paden zijn aangelegd, er is gras ingezaaid en beplanting aangebracht. In het najaar plaatsen we bankjes en prullenbakken. Zo wordt het een fijne plek om te vertoeven voor de buurt, met dank aan Westland Familiefonds.

Nieuwe inrichting plantsoen Zuiderzee (19 mei 2021)

Na inbreng van direct omwonenden en in afstemming met Westland Familiefonds, zijn we tot een ontwerp gekomen. 

Wat gaan we doen?

Het terrein bestaat nu uit gras en wordt opnieuw ingericht. Het wordt een klein parkje met een wandelpad waar het ook mogelijk is om te zitten. Er komt beplanting, onder andere vaste planten en heesters, waarbij kleur en bloemen een belangrijke rol spelen. Verder zal er een stuk gazon zijn en een berm met bloemen en kruiden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in twee fases:
- In juni starten we met de aanleg van het pad, het plein, het gazon, en de plantvakken.
- In oktober / november plaatsen we bankjes en prullenbakken

Vragen

Heeft u vragen over deze ontwikkeling? Dan kunt u contact opnemen met Marc de Vries, Beleidsadviseur Groen, via e-mail: gemeente@huizen.nl.