Op 1 april begon het vaarseizoen 2022 met een witte muts van sneeuw en na 2 jaar weer zonder ingrijpende corona preventiemaatregelen. De mooie dagen van de afgelopen maanden bracht het leven en daarmee de gezelligheid terug in de haven. Een goed vooruitzicht voor de aankomende zomerperiode.

Op 12 mei 2022 werd bekend dat de haven ook dit jaar weer het kwaliteitskeurmerk De Blauwe Vlag heeft mogen ontvangen. Als booteigenaar/schipper kunt u in aanmerking komen voor het ‘Blauwe Vlag Vaantje'. Meer informatie: Blauwe Vaantje - Blauwe Vlag(externe link) of bij de havenmeester .

Team havenmeesters

Vanaf 15 april tot 30 september bestaat dit jaar het team van havenmeesters uit de assistent havenmeesters Ilon Jagt, Monika Spoerri, Albert Bruinsma en Geert Wind en de vaste havenmeester, Dick van Veldhuizen. In het team is Monika nieuw en wordt op dit moment ingewerkt.

Team havenmeesters: Ilon Jagt, Monika Spoerri, Albert Bruinsma, Geert Wind en Dick van Veldhuizen

Net als voorgaande jaren zet het team havenmeesters zich met groot genoegen in als gastvrouw/heer voor ligplaatshouders, passanten, camperaars en riviercruise schepen.

Bereikbaarheid havenkantoor

Vanaf 1 mei is het havenkantoor alle dagen bereikbaar op de volgende tijden:

 • 09.00 -12.00 uur,
 • 13.00 -17.30 uur,
 • 18.00 -19.30 uur.

Wilt u naar het havenkantoor komen, dan adviseren wij u vooraf even te bellen (06 27 30 80 84). Zo voorkomt u dat u voor een dichte deur staat als wij in de haven aan het werk zijn. 

Contact

Tarieven gemeentehaven Huizen

Het college van Burgemeester en wethouders hebben voor 2022 de volgende zomer- en jaarabonnement tarieven vastgesteld:

 1. Zomerabonnement gemeentehaven (1-4-2022 tm 31-10-2022) : € 26,25 volle m2 ligplaats
 2. Jaarabonnement gemeentehaven (1-4-2022 tm 31-3-2023) : € 35,40 volle m2 ligplaats
 3. Zomerabonnement aanloophaven (1-4-2022 tm 31-10-2022 : € 26,25 volle m2 bootmaat
 4. Zomerabonnement aanloop jeugd (1-4-2022 tm 31-10-2022 : € 10,50 volle m2 bootmaat.

Overige tarieven

 • Drinkwaterkraan op de steiger : gratis.
 • Stroom gebruik per KWh (jachthavenkaart/Sepcard) : €0,25. (De stroomaansluitingen hebben 16A en worden geactiveerd met een Sepcard/jachthavenkaart.)
 • Douche (5 minuten d.m.v. jachthavenkaart/Sepcard) : € 0,70
 • Wasmachine (Gebruik via de ‘Aan/uit.net’ app) : € 5,00
 • Droger (Gebruik via de ‘Aan/uit.net’ app) : € 2,50
 • Vuilwater en bilge water afzuigen : gratis na afspraak
 • Storten chemisch toilet bij stortput nabij KNRM-gebouw : gratis
 • Wasdekpomp voor wassen boot (nabij havenkantoor) : gratis na afspraak
 • Huizer puntvlaggetje : € 6,00
 • Huizen tas : € 3,00

Het opwaarderen van jachthavenkaart of Sepcard (buitenhaven) kan in het havenkantoor (per pin) of door middel van de opwaardeerautomaat in de wasruimte KNRM (muntgeld). Deurcode te verkrijgen op het havenkantoor.

Ligplaatsfactuur

De facturen voor de ligplaatsen zijn nog niet verzonden door de gemeente Huizen. Naar verwachting worden deze per e-mail in de tweede helft van mei verzonden. Als u de ligplaatsfactuur in termijnen wilt betalen, kunt u na ontvangst van de factuur hierover een voorstel per mail sturen aan: debiteuren@huizen.nl.

Codes sanitair/wasruimte

De huidige deurcodes en die van de ruimte waar de wasmachine en droger voor het sanitair zijn nog hetzelfde als vorig jaar. Pas als wij constateren dat er onrechtmatig en onjuist gebruik gemaakt wordt van het sanitair, worden de codes veranderd. Uiteraard worden ligplaatshouders daar over per e-mail geïnformeerd.

QR-code sticker ligplaatshouders

Schepen hebben, als zij snel varend zijn, een verplicht registratiekenteken. Alle andere schepen hebben meestal een naam die soms van het schip verdwijnt of veranderd wordt.

Voor het toezicht op het rechtmatig gebruik van ligplaatsen in een van de drie gemeentehavens worden schepen met een ligplaatsvergunning voorzien van een zogenaamde QR-code sticker van het jachthavenbeheerprogramma I-Marina.

Hierdoor kan de havenmeester na het scannen van de QR-code direct zien of er voor het schip een ligplaatsvergunning is afgegeven, aan wie en voor welke ligplaats. Het is de bedoeling dat de sticker achter op de spiegel van de boot aan de rechterzijde of linkerzijde wordt geplakt.

Schoonmaken van het schip

Het is duidelijk in de haven te zien dat nu na de winter een aantal schepen dringend toe zijn aan een goede wasbeurt. Volgens de havenverordening van de gemeente Huizen, wordt er bij ernstig vervuilde en/ of verwaarloosde boten door de havenmeester actie ondernomen. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er schepen uit de gemeentehaven zijn verwijderd na opzegging van de ligplaats door de gemeente.

Bij de Meldsteiger nabij het havenkantoor staat een wasdekpomp waarmee schepen prima gewassen kunnen worden, zonder andere ligplaatshouders te hinderen. Het gebruik is gratis en kan op afspraak.

Let op: het wassen van schepen mag NIET met de op de steiger aanwezige drinkwaterkranen!

Werkzaamheden in de haven

Op dit moment zijn twee grotere werkzaamheden in de haven in uitvoering.

Oude haven

In het afgelopen half jaar zijn drie afmeerpalen in de Oude Haven afgebroken door aanvaring en door de storm Eunice. Deze palen zijn in de tweede week van mei vernieuwd. Niet meer noodzakelijke afmeerpalen zijn hiervoor gebruikt door deze om omgedraaid te plaatsen. Het leveren van duurzaam hout is op dit moment een probleem en in het kader van duurzaamheid is dit een goede oplossing die in veel havens wordt toegepast.

Afmeerpalen die op de waterlijn zijn aangetast, zijn door de havenmeester gemarkeerd. De optie om deze palen om te draaien, waardoor zij weer lange tijd meegaan wordt op dit moment binnen de afdeling Openbare Werken onderzocht.

Buitenhaven

In deze haven dienen dit jaar op de D- t/m F-steiger een aantal planken van de steigers vernieuwd te worden. Deze planken zijn gemarkeerd. Het benodigde hout is besteld maar het leveren daarvan duurt lang op dit moment.

Het haventeam van gemeentehaven Huizen wenst u een fijn en gezellig vaarseizoen 2022 toe!