Het vaarseizoen 2021 is fris begonnen. Daar laten de nodige ligplaatshouders zich niet door weerhouden. Er is alweer gezellige reuring op de steigers, die onlangs zijn schoongemaakt. Onze wintergastenvertrekken en zomergasten komen aan in de haven.

Team havenmeesters

Het team van havenmeesters bestaat ook dit seizoen weer uit de oproep-assistent havenmeesters Ilon Jagt, Albert Bruinsma en Geert Wind en havenmeester Dick van Veldhuizen. Als team zetten wij ons met enthousiasme in om het vaarseizoen 2021 tot een mooie tijd te maken.

Bereikbaarheid havenkantoor

Vanaf donderdag 15 april is het havenkantoor weer alle dagen van 09:00-12:00uur, 13:00-17:30uur en 18:00 – 19:00 uur bereikbaar. De havenmeester zit niet de gehele dag in het havenkantoor, maar is ook aan het werk in de haven zelf. We raden u daarom aan om ons even te bellen voordat u naar het havenkantoor wilt komen (06-27 30 80 84). Zo voorkomt u dat u voor een dichte deur staat. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons stellen: gemeentehaven@huizen.nl.

Corona preventiemaatregelen

 • In de haven gelden natuurlijk ook de door de overheid opgelegde corona preventiemaatregelen, zoals voldoende afstand houden en de avondklok.
 • Het havenkantoor is vanwege de coronamaatregelen alleen toegankelijk voor 1 persoon tegelijk. Het dragen van een mondkapje is verplicht!
 • De sanitairgebouwen zijn beperkt toegankelijk. 1 persoon tegelijk.
 • De deurcodes zijn gelijk met die van vorig jaar. Weet u de code niet meer, neemt u dan even contact met ons op.
 • Houd voldoende afstand op de steigers. Geef elkaar de ruimte om te passeren.

Blauwe vlag voor gemeentehaven Huizen

In de gemeentehaven van Huizen heeft men zich in de afgelopen twee jaar ingespannen om de haven te laten voldoen aan de internationale criteria, gesteld door de FEE. Er zijn maatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra reddingtrappen, brandblussers en het periodiek reinigen van de steigerdekken. Ook zijn er initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid, milieu- en natuurinformatie. Deze inspanning wordt nu beloond met de toekenning van de Blauwe vlag. Na de uitreiking van de vlag op 6 mei zal deze trots wapperen aan de vlaggenmast bij de meldsteiger van de haven.

Schoonmaken van het schip

Na de winterrust zijn veel schepen toe aan een goede poetsbeurt. Zeker de schepen die de hele winter in de gemeentehaven hebben gelegen en van wit naar groen zijn gaan verkleuren.

Sinds vorig jaar is de havenverordening aangepast om als gemeente op te kunnen treden bij ernstig vervuilde en/ of verwaarloosde boten. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat een aantal botenschoongemaakt zijn of de haven hebben verlaten door opzegging van de ligplaats door de gemeente.

Het wassen van uw schip mag NIET met de op de steiger aanwezige drinkwaterkranen!

Bij de meldsteiger nabij het havenkantoor staat een wasdekpomp die u als ligplaatshouder gratis, na afspraak, kunt gebruiken. Deze wasinstallatie pompt water op uit de haven. Aansluiten van een eigen hogedrukreiniger (op eigen risico) is mogelijk. Wilt u de wasdekpomp gebruiken, neem dan contact op met de havenmeester. Die zet voor u de wasinstallatie aan.

Diefstalpreventie

Elke jachthaven, wordt helaas weleens bezocht door het dievengilde. Gelukkig vinden maar heel zelden diefstallen plaats in de gemeentehaven. Maar elke diefstal is er één te veel. Cameratoezicht in andere havens houdt dieven niet tegen. Sociale controle wel. Dus laten we met elkaar alert zijn in de haven op de steigers.

Booteigenaren met een buitenboordmotor wordt dringend aangeraden een goedgekeurd buitenboordmotorslot te gebruiken. En we zien meer en meer dat ligplaatshouders hun schip met een kabelslot aan de steiger vastleggen. Waardevolle zaken aan boord? Leg deze niet in het zicht. Beter nog: neem ze mee naar huis.

Is er sprake van diefstal of vandalisme? Meld dit bij de havenmeester en doe aangifte bij de politie.

Brandpreventie aan boord

Brandveiligheid op een boot is voor uzelf en voor omringende ligplaatshouders van groot belang. Met de volgende aandachtpunten werkt u actief aan brandpreventie:

 • Rook niet tijdens het tanken, aansluiten van gasflessen en het controleren van het vloeistofniveau van accu’s.
 • Controleer de gasdichtheid (bijvoorbeeld met een beetje zeepsop) van de koppeling wanneer je een gasfles verwisselt.
 • Controleer de brandstofleidingen, -slangen en -tank regelmatig op lekkages. Vervang gasslangen om de 5 jaar voor een goedgekeurde slang.
 • Zorg ervoor dat u na het klussen aan boord van een boot een nacontrole doet.
 • Schakel de stroom bij het verlaten van een boot door middel van een hoofdschakelaar uit.
 • Zorg ervoor dat jerrycans met brandstof en andere brandbare vloeistoffen in een goed geventileerde ruimte staan. Deze brandbare vloeistoffen mogen niet (dichtbij) de motor van de boot staan.
 • Bij een plezierjacht is het aan boord hebben van rook- gas- en koolstofdioxidemelders geen overbodige luxe maar een must.

Brandblusser aan boord

Het is verstandig om een brandblusser aan boord van de boot te hebben. Mocht er onverhoopt toch brand ontstaan, dan kan een beginnende brand met de brandblusser geblust worden. Niet elke brandblusser is geschikt voor het blussen van een bepaalde stof. Er is dan ook onderscheid te maken in welk blusmiddel er gebruikt moet worden voor welke blusstof.

 • Voor droge blusstoffen kan een blusdeken, zand of een poederblusser worden gebruikt
 • Voor natte blusstoffen kan de brand bestreden worden met water of een schuimblusser
 • Voor gasvormige blusstoffen kan een koolstofdioxide (CO2) blusser worden gebruikt Bekijk voordat je de brand begint te blussen wat de oorzaak van de brand is en welk blusmiddel je daarvoor kan gebruiken.

(Bron: Checkdebrandveiligheid.nl)

Walstroomkabel

Walstroom is een begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruikmaakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. In de gemeentehaven zijn daarvoor elektriciteitszuilen met CEE-aansluitingen van 230V en 16 ampère.

Met een deugdelijke walstroomkabel kan daar voor eigen verbruikskosten met de Sepcard- jachthavenkaart gebruik van gemaakt worden. Onder een deugdelijke walstroomkabel verstaan wij een stroomkabel drie stroomdraden (+/-/aarde) met een minimale draaddikte van 1,5mm per draad en voorzien van CEE-walstroom aansluitstekkers voor zowel op het schip als ook om aan de elektrazuil aan te sluiten. Afhankelijk van de lengte van de kabel en de apparaten op het schip die van stroom worden voorzien, moet er een kabel met een dikkere draaddikte gekozen worden.

In de praktijk zien we dat er stroomkabels worden gebruikt zonder aarde en met stekkers en contrastekkers die alleen binnenshuis gebruikt mogen worden. Dit heeft tot gevolg dat er storingen optreden en elektrazuilen uitvallen. Meerdere ligplaatshouders hebben dan geen walstroom meer!

Dit jaar gaan wij extra toezien op het gebruik van deugdelijke walstroomaansluitingen. Treffen wij ondeugdelijke aansluitingen aan dan wordt de ligplaatshouders per e-mail of brief dringend verzocht de walstroomkabel te vervangen. Bij geen gehoor of als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie gaan wij over tot het verwijderen van de kabel uit de elektrazuil.

Tarieven

 • Drinkwater op de steiger: gratis.
 • Stroom gebruik per KWh net als vorig jaar: €0,25.
  (De stroomaansluitingen hebben 16A en worden geactiveerd met een Sepcard/jachthavenkaart)
 • Douche: € 0,70
 • Wasmachine & droger: € 6,50 (inclusief waspod)
  Gebruik van de wasmachine & droger zal in dit voorjaar aangepast worden. Via de app ‘Aan/uit.net’ zal dan de machines gebruik kunnen worden. Muntjes en zeepbuideltjes zijn dan niet meer nodig. Zeep wordt automatisch toegevoegd tijdens het wassen.
 • Vuilwater en bilge water afzuigen: gratis op afspraak
 • Storten chemisch toilet bij stortput nabij KNRM-gebouw: gratis

Ligplaatsfactuur

 • De factuur voor de ligplaats zal naar verwachting in de tweede helft van april aan u worden verzonden. Voor de huidige ligplaatstarieven zie de pagina Tarieven.
 • Als u de ligplaatsfactuur in termijnen wilt betalen, kunt u hierover een mailsturen naar debiteuren@huizen.nl.
 • Betaal het liggeld tijdig om extra (incasso)kosten het risico dat de gemeente de ligplaats opzegt te voorkomen!

Tot slot wensen wij u ondanks de aanwezigheid van Coronamaatregelen een geweldig goed en zonnig vaarseizoen 2021 toe.

Team havenmeester gemeentehaven Huizen