De Dr. Maria Montessorischool is het eerste aardgasvrije en nagenoeg energieneutrale bestaande schoolgebouw in Huizen. De feestelijke opening van de school door wethouder Marlous Verbeek (o.a. Onderwijs) vond op 30 september plaats.

Over de vernieuwbouw

De Dr. Maria Montessorischool hoort bij de eerste bestaande schoolgebouwen van Nederland die duurzaam aardgasvrij zijn gemaakt. Het grootste deel van het schoolgebouw dateert uit de jaren vijftig en is grondig gerenoveerd en geïsoleerd. Voor het lage deel van de school (groep 1 en 2) loonde het niet om te renoveren. Dit deel is daarom gesloopt en herbouwd met een extra verdieping erop. Hierdoor kunnen 2 groepen meer worden gehuisvest. De school kan nu 14 groepen leerlingen aan. Op het hellende dak aan de voorzijde (zuid-ligging) zijn 138 zonnepanelen geplaatst voor de energievoorziening.

Verwarmen en koelen

De gasleidingen zijn verwijderd en het gebouw wordt nu door middel van een hete luchtsysteem verwarmd of gekoeld (met elektra en via warmte terugwinning). De mogelijkheid om te kunnen koelen bleek al buitengewoon prettig sinds de ingebruikname bij aanvang van het schooljaar. De Dr. Maria Montessorischool beschikt over een geavanceerd ventilatiesysteem dat CO2-gestuurd is. Wanneer er teveel CO2 (uitstoot adem) in het lokaal aanwezig is, zorgt het systeem voor voldoende schone lucht.

De school is anders ingedeeld dan voorheen. Het is een semi open schoolgebouw geworden. Er zijn leerpleinen waar omheen 2 tot 4 lokalen zijn gesitueerd. Tussen leerplein en lokalen is transparantie zodat dit als één geheel wordt ervaren. Dit past goed bij het Montessori-leerconcept.

‘Frisse scholen B-predicaat’

Het schoolbestuur gaf Bureau Bos uit Baarn de opdracht om voor een duurzaam en energieneutraal schoolgebouw te gaan. Een gebouw met een ‘Frisse scholen B-predicaat’. ‘Frisse scholen B’ is een programma dat hogere eisen stelt aan het binnenklimaat dan het huidige bouwbesluit. Alle partijen (school, Bureau Bos, HLE-Bouw, gemeente e.a.) hebben zeer constructief met elkaar samengewerkt.

‘Gezonde omgeving’

Wethouder Marlous Verbeek is verheugd over het eindresultaat. “De Dr. Maria Montessorischool is de eerste bestaande school in Huizen die nagenoeg energieneutraal en aardgasvrij is. Dat past volledig in ons streven naar een duurzame gemeente. Heel belangrijk daarbij is dat de school een goed binnenklimaat heeft. Dat betekent: frisse lucht en een aangename temperatuur voor de leerlingen en de leerkrachten.  De leerlingen kunnen nu in een gezonde omgeving de basis voor hun toekomst leggen.”