Sinds 2010 is er een omgevingsvergunning. Hiermee kunt u in één keer een vergunning aanvragen voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning en het kappen van een boom.

Wanneer een omgevingsvergunning

U bent verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor onder andere:

 • bouwen of verbouwen
 • wijzigen van een monument
 • het oprichten of wijzigen van een bedrijf waarvoor een milieuvergunning nodig is.
 • maken van een uitrit buiten de bebouwde kom
 • het in gebruik nemen van een bouwwerk waarvoor een brandveiligheidsvergunning is vereist
 • reclame aan gevels of andere openbare locaties

U kunt via omgevingsloket.nl(externe link) zien of u een vergunning nodig heeft. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket in het gemeentehuis. 

Aanvragen

 • Digitaal: Via omgevingsloket.nl(externe link) kunt u heel een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt met uw DigiD of eHerkenning inloggen. Houd er rekening mee dat u uw documenten digitaal opslaat. Deze kunt u aan de aanvraag toevoegen.
 • Schriftelijk: Bij omgevingsloket.nl(externe link) kunt u ook een papieren aanvraag(externe link) samenstellen. Het ingevulde document kunt u downloaden of printen. Het geprinte aanvraagformulier met papieren bijlagen kunt u inleveren bij het Omgevingsloket of opsturen naar: Gemeente Huizen, t.a.v.: Het Omgevingsloket, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Heeft u vragen, of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket.

Betalen

De kosten van de omgevingsvergunningen staan in de legesverordening(externe link) van de gemeente Huizen.

Geen kosten

Voor het oprichten of wijzigen van een milieuvergunningsplichtige organisatie zijn geen leges verschuldigd.

Beslistermijn

Gewone aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Deze termijn kan ook eenmalig met 6 weken door de gemeente worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvragen (omgevings)vergunning bekijken

Wilt u weten welke aanvragen voor een (omgevings)vergunning er in uw straat of buurt zijn gedaan? Deze kunt u welke week bekijken in de Omrooper. Of u gaat naar de website Over uw buurt(externe link), een digitale service van de Rijksoverheid. Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online.

Meer informatie

Een uitgebreide uitleg en een stappenplan vindt u op de pagina omgevingsvergunning aanvragen. Heeft u vragen? Neem contact op met het Omgevingsloket.

Heeft u gevonden wat u zocht?