Inkoop en aanbesteding

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid streeft de gemeente na de lokale economie en het MKB te stimuleren. Dit doet zij door zoveel mogelijk lokale bedrijven te laten meedingen naar opdrachten van de gemeente. Ook het toepassen van duurzame en sociale criteria bij de inkopen en het voorbehouden van opdrachten aan een sociale werkvoorziening dragen hieraan bij. 

Contact

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar inkoop@huizen.nl.

Handige links