Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten in Huizen? Dan moet u een aantal zaken regelen. Uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Daarnaast bent u verplicht om uw kinderopvang voordat u start aan te melden bij de gemeente.

Kinderopvang starten in Huizen

Voordat u zich aanmeldt bij de gemeente, moet u een aantal plannen hebben opgesteld. Deze stuurt u mee met uw aanvraag. Kijk voor een uitgebreid stappenplan voor het starten van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang op de website van het ondernemersplein

Aanmelden bij de gemeente 

Wilt u een kinderdagverblijf, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening in Huizen starten? Dien dan online een aanvraag in bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over wat u daar voor nodig hebt op www.ondernemersplein.nl. De gemeente registreert u vervolgens in het Landelijk Register Kinderopvang.

Gastouders aanmelden bij de gemeente 

Wilt u gastouder worden in Huizen? Dan schrijft u zich in bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau meldt u dan aan bij de gemeente. Meer informatie kunt u krijgen via de gastouderbureaus of op de website van de rijksoverheid: hoe kan ik gastouder worden?  

Pas starten met opvang na inspectie

Voordat u mag starten met het opvangen van kinderen, moet de GGD een inspectie bij u hebben uitgevoerd. Daarna ontvangt u bericht of u mag starten. 

Inspectie door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Na uw aanmelding doet de GGD een startonderzoek. Dit is nodig voor de registratie van uw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Na inspectie door de GGD ontvangt u het besluit met wel of geen toestemming om te starten. Lees meer over de inspectie op www.ondernemersplein.nl

Algemene informatie en brochures

•    Informatie van de rijksoverheid 
•    Landelijk register kinderopvang 
•    Brochure over toezicht op de landelijke kwaliteitseisen en de handhaving ervan 
•    Branchevereniging kinderopvang
•    Maatschappelijke kinderopvang

Contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Telefoon: 14035
Email: admin.mz@huizen.nl

Inspecties kinderopvang 

Bent u ondernemer in de kinderopvang? En heeft u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Of bent u gastouder? Dan kunt u jaarlijks een bezoek verwachten van een toezichthouder van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Wat doet de toezichthouder?

De toezichthouder komt onaangekondigd bij uw organisatie of bij u thuis op bezoek en doet daar onderzoek. We beoordelen u of uw organisatie op de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Onze toezichthouder maakt elk jaar de inschatting of er veel of weinig toezicht nodig is op de locatie. We kunnen het aantal bezoeken hierop afstemmen. 

De inspectiebezoeken van gastouders voeren wij steekproefsgewijs uit. Niet alle gastouders worden dus elk jaar bezocht.  

Kwaliteitseisen

•    Kwaliteitseisen voor een gastouder en het opvangadres volgens de Wet kinderopvang 

Soorten inspecties 

Het onderzoek van de toezichthouder bestaat (afhankelijk van de soort inspectie) uit een controle van documenten, observaties van de praktijk en gesprekken met medewerkers. De GGD voert de volgende soorten inspecties uit.

•    Onderzoek na aanvraag 
•    Incidentele onderzoeken en onderzoek na wijzigingen 
•    Reguliere (jaarlijkse) inspecties
•    Nader onderzoek

Rapport na inspectie

Na de jaarlijkse en incidentele onderzoeken wordt een inspectierapport opgesteld. Hierop kunt u een zienswijze (een reactie) indienen. Daarin geeft u uw mening over de inhoud van het rapport. De zienswijze dient u binnen uiterlijk 2 weken in. Na 2 weken wordt het rapport definitief, met eventueel de zienswijze als bijlage in het rapport. 

Binnen 3 weken na het vaststellen van het inspectierapport wordt het rapport gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

Voorbeeld inspectierapport

Bent u benieuwd naar een inspectierapport? Bekijk een voorbeeldrapport met alles wat de toezichthouder kan controleren tijdens de inspectie. 

Als zaken niet op orde zijn

Constateert de toezichthouder problemen of overtredingen bij uw opvang? Dan zal de gemeente gaan handhaven. U ontvangt dan een handhavingsbesluit. Vervolgens werkt u zo snel mogelijk aan een oplossing en herstel. 

Bent u het niet eens met ons handhavingsbesluit? Lees in het besluit dat u ontvangt de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. 

Direct regelen

Geef meteen de veranderingen door zoals bijvoorbeeld het correspondentieadres, sluiting, aantal kindplaatsen, verhuizing, houderwijziging of andere wijziging. Meer informatie vindt u onder de tekst 'Kinderopvang wijziging doorgeven'.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Telefoon: 14035
Email: admin.mz@huizen.nl

Kinderopvang wijziging doorgeven 

Bent u eigenaar van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? En verandert er iets? Dan moet u dit vooraf doorgeven aan de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende wijzigingen:

•    uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen
•    adreswijziging
•    wijziging van houder/eigenaar

Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? Dan moet u de oude locatie uitschrijven bij de gemeente en een nieuwe aanvraag indienen voor uw nieuwe locatie. Volg onderstaande stappen:

1.    Download het wijzigingsformulier op Rijksoverheid.nl
2.    Schrijf de oude locatie uit via het wijzigingsformulier
3.    Stuur het wijzigingsformulier met bijlagen toe naar de gemeente via admin.mz@huizen.nl

Bij een verhuizing van een gastouderbureau hoeft u de nieuw locatie niet aan te melden. Voer dan alleen stap 1 en 2 uit.

Let op:
Op de formulieren van Rijksoverheid staan bijlagen genoemd. Stuur deze bijlagen en het formulier van Rijksoverheid met uw wijziging op naar de gemeente in stap 2.

Alle andere wijzigingen

Voor andere wijzigingen dan een verhuizing doet u het volgende:

1.    Download het wijzigingsformulier op Rijksoverheid.nl
2.    Stuur het wijzigingsformulier met bijlagen toe naar de gemeente via admin.mz@huizen.nl

Let op:
Op de formulieren van Rijksoverheid staan bijlagen genoemd. Stuur deze bijlagen en het formulier van Rijksoverheid met uw wijziging op naar de gemeente in stap 2.

Meer informatie

Wetgeving

•    Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
•    Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
•    Besluit kwaliteit kinderopvang

Overig

•    Landelijk Register Kinderopvang
•    Meer informatie op Rijksoverheid.nl
•    Stappenplan kindercentrum starten
•    VOG aanvragen

Contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 14035
Email: admin.mz@huizen.nl