Van 30 augustus tot en met 24 september vindt in het westelijke deel van de gemeente Huizen onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

De onderzoekslijn (lijn 39) loopt langs de westkant van de gemeente Huizen met name door natuur- en buitengebied. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Data en tijdstippen

Het seismisch onderzoek in dit gebied vindt plaats tussen 30 augustus en 24 september. De uitvoering van de werkzaamheden vindt zoveel mogelijk overdag plaats, maar kan ook plaatsvinden in de avonduren tussen 19.00 en 23.00 uur (met uitzondering van de zondag). Dit heeft te maken met eventuele omgevingsgeluiden, die van invloed kunnen zijn op de seismiek en die daarmee de betrouwbaarheid van de data kan beïnvloeden.

Landelijk onderzoek

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek  aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2-uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. 

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk dat in Huizen wordt uitgevoerd, wordt toegelicht: Seismisch onderzoek aardwarmte.

Meer weten over de werkzaamheden?

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.