Op dinsdag 4 mei ia de traditionele verlichting rond de atletiekbaan in opdracht van de vereniging vervangen door ledverlichting

De nieuwe verlichting voldoet aan de aangescherpte eisen vanuit de Atletiekunie. Wethouder Bert Rebel was hierbij aanwezig. 

De subsidieregeling

In 2018 besloot de gemeenteraad om subsidie te verlenen aan sportverenigingen voor de vervanging van led-armaturen als de terugverdientijd voor verenigingen na aftrek van de landelijke BOSA-subsidie langer is dan 10 jaar. Deze regeling is destijds tot stand gekomen in overleg met het Sportplatform Huizen en de sportverenigingen. Met de gemeentelijke subsidie kan de terugverdientijd worden teruggebracht tot 8 jaar. Ook AV Zuidwel heeft nu gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. 

Overige verduurzamingsmaatregelen

De ledverlichting is onderdeel van een aantal verduurzamingsinvesteringen door de club. Naast de ledverlichting is het dak boven de kleedkamers, het krachthonk, de entree en de keuken vervangen, waarbij gelijk hoogwaardige isolatie is aangebracht. Op het platte dak komen 54 zonnepanelen.