19 april digitale bijeenkomst voor inwoners Huizen

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin – op hoofdlijnen – staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden in de periode tot 2050, welke oplossingen hiervoor voor de hand liggen en hoe de gemeente dit aan wil pakken. Dit heet de Transitievisie Warmte. 
Momenteel werkt de gemeente Huizen aan de visie, samen met o.a. bewoners, ondernemers, de woningcoöperatie en netbeheerder Liander. De eerste Transitievisie Warmte gaat over de periode tot en met 2030. Graag vertellen we u wat er in de visie komt te staan en wat dat betekent voor de toekomst. Op 19 april 2021 vindt hiervoor de eerste bewonersbijeenkomst plaats. In het najaar volgt een tweede bijeenkomst. U bent van harte welkom en u hoeft er de deur niet voor uit, omdat het een online avond betreft.

Informatieve en interactieve bijeenkomst

Tijdens het eerste deel van de informatiebijeenkomst van 19 april hoort u meer over duurzame warmtetechnieken en de mogelijkheden hiervoor in Huizen. En ook over de allerlei zaken die er nog geregeld moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket vertelt u wat u nu zelf al kunt doen, bijvoorbeeld uw huis isoleren, en hoe u daarbij geholpen kunt worden. Ook koppelen we de uitkomsten van de Energiepeiling Huizen over de Transitievisie Warmte aan u terug.

Maar we horen natuurlijk ook graag wat u ervan vindt, in het tweede deel van de bijeenkomst: wat vindt u van de uitkomsten van de Energiepeiling, wat vindt u belangrijk in de overgang naar duurzame warmte, welke vragen heeft u en mogelijke kansen en uitdagingen ziet u? In kleinere groepen gaan we met u hierover in gesprek.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats via Zoom, u heeft hiervoor geen account nodig. Om mee te kunnen doen aan het gesprek in de kleinere groepen is een microfoon en camera nodig. U kunt hiervoor een smartphone, tablet of laptop gebruiken. 

Aanmelden

Om een inschatting te maken hoeveel gasten wij op deze bewonersavond mogen verwelkomen, vragen we u om u aan te melden door een mail te sturen naar energie@huizen.nl met als onderwerp ‘informatiebijeenkomst warmte’. Op vrijdagmiddag 16 april ontvangt u dan de uitnodiging per e-mail met de link om mee te doen aan de bijeenkomst. 

Graag tot ziens op de bijeenkomst op maandag 19 april, van 19.30 tot 21.00 uur.