Veel bedrijfsdaken zijn geschikt voor zonnepanelen. Bedrijven kunnen met zonnepanelen een goed financieel rendement halen. Om de doelen uit de Regionale Energie Strategie (RES) te halen, stimuleert de gemeente Huizen dat zoveel mogelijk bedrijven daadwerkelijk overgaan tot realisatie. Dat doen we met het project ‘Zonwinst’. Daarbij worden de bedrijven de komende twee jaar begeleid via deskundig en onafhankelijk advies. Het project wordt in regionaal verband uitgevoerd.

‘Actieve aanpak echt nodig’

“Een actieve aanpak is echt nodig”, zegt wethouder Bert Rebel (o.a. Milieu en Duurzaamheid, Economie). “We zien weliswaar dat zonne-energie bezig is aan een flinke opmars, maar tegelijkertijd zijn de meeste bedrijfsdaken en andere grote daken nog onbenut. Soms zijn daar goede en begrijpelijke redenen voor, bijvoorbeeld omdat de dakconstructie niet sterk genoeg is of bijvoorbeeld omdat het mooie groen dat we in Huizen hebben voor te veel schaduw zorgt. Het wordt anders als er wél kansen blijken te zijn, maar dat die niet worden gepakt. Dat zou zonde zijn, temeer omdat zonnepanelen op gebouwen voor ondernemers financieel behoorlijk aantrekkelijk kunnen zijn, zeker als er landelijke subsidie wordt aangesproken.”

Deskundige en onafhankelijke adviseurs

De naam van het project is volgens wethouder Rebel niet voor niets gekozen. “Er is winst te behalen op allerlei vlakken, zowel financieel, milieutechnisch als maatschappelijk.” De gemeente realiseert zich heel goed dat het voor bedrijven een zware tijd is geweest en het voor sommige bedrijven nog steeds is. Toch is dit voor ondernemers een goed moment om nog eens heel goed naar de haalbaarheid van zonne-energie te kijken. Deskundige en onafhankelijke adviseurs nemen de zorg omtrent de subsidie, de voorbereiding en de plaatsing weg. 

Relatie met project ‘Stimulerend Toezicht’

Eerder dit jaar werd ook gestart met het project ‘Stimulerend Toezicht’. Daarbij ondersteunt de gemeente met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek bedrijven op bedrijventerrein ’t Plaveen met een hoog energieverbruik bij het nemen van verplichte energiebesparende maatregelen. Zonnepanelen vallen echter nog niet onder de verplicht te nemen maatregelen. Daarom zetten we hier met het project Zonwinst op in.

Regio Gooi en Vechtstreek

De gemeente Huizen trekt met het project Zonwinst op met andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek. De Regio Gooi en Vechtstreek speelt daarbij een verbindende rol.

Webinar

Huizer bedrijven met grote daken worden per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Ook wordt op donderdag 24 juni van 16.00 tot 17.00 uur een webinar voor geïnteresseerde Huizer ondernemers georganiseerd. Meer informatie is daarover te vinden op www.zonwinst.nl. Aanmelden kan tot en met dinsdag 22 juni via zonwinst@inenergie.nl. Na aanmelding zal de link voor de digitale bijeenkomst per e-mail worden toegestuurd.