Het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder TenneT onderzoeken routes voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. Eén van de varianten die wordt bestudeerd, loopt door Huizen. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hier tot en met donderdag 16 november op reageren door een zienswijze in te dienen.

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, wordt op dit moment op veel plekken in Nederland gewerkt aan uitbreiding van bestaande en aan de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Zo wordt gezorgd dat we de duurzaam opgewekte energie kunnen blijven vervoeren.

Omstreeks 2030 is er een extra 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens nodig. Voordat de minister een besluit kan nemen waar en hoe de verbinding komt te staan, is er veel te onderzoeken. Dit voorjaar is het onderzoeksvoorstel met alternatieven (concept-NRD versie 1.0) ter inzage geweest. Daar zijn nu enkele varianten aan toegevoegd. Om deze reden wordt de concept-NRD (versie 2.0) nogmaals ter inzage gelegd. Eén van de onderzoeksvarianten loopt door Huizen. 
 
Gemeente Huizen erkent het belang van goede energievoorziening, maar is geen voorstander van de variant die op of langs Huizer grondgebied loopt. Dit onder andere vanwege de mogelijke aantasting van het natuurgebied Natura2000. De gemeente trekt hierin samen op met de andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en dient een zienswijze in. Inwoners kunnen tot en met donderdag 16 november ook een zienswijze indienen. Met een zienswijze geeft u uw reactie op het onderzoeksvoorstel. Dat kan via het digitale reactieformulier op www.rvo.nl/diemen-ens(externe link), waar ook meer informatie te vinden is.