Door de toename van het aantal elektrische auto’s neemt het aantal publieke laadpalen toe. Inwoners van Huizen konden van 9 tot 25 februari 2021 aangeven wat zij vinden van circa 100 beoogde locaties voor nieuwe laadpalen in hun omgeving. De resultaten van het onderzoek hebben we samengevat.

In totaal gaven 434 inwoners hun mening. 20% van de respondenten rijdt op dit moment al elektrisch. Meer dan de helft hiervan is aangewezen op een publieke laadpaal voor het opladen. Zij vinden het aantal publieke laadpalen dat er op dit moment in de gemeente staat te weinig, waardoor regelmatig mis gegrepen wordt en men elders een vrije laadpaal moet zoeken. Ook wordt ervaren dat de elektrische auto's vaak na het laden nog geparkeerd blijven staan, zonder dat hier op gehandhaafd wordt.

Van de benzine/diesel-rijders overweegt de helft om op termijn een elektrische auto te kopen. Het milieu en het kostenaspect zijn hierbij de meest genoemde redenen. Wanneer er meer publieke laadpalen in de buurt staan die vaker beschikbaar zijn, zou dit een deel van de mensen over de streep kunnen trekken.

De reacties op de voorgestelde laadpalen zijn overwegend positief. Met positieve uitschieters voor de laadpalen aan de Graaf Wichman, Eek en Kerkstraat. Negatieve uitschieters waren er voor de laadpalen aan de Eierlanden en de Mos.

Er zijn veel alternatieve locaties aangedragen, vooral in de wijk Bovenmaat. Daarnaast zijn ook veel suggesties ontvangen voor laadpleinen. Sommigen omschreven dit als dé oplossing voor het publieke laden.

Een veelgehoorde klacht is de parkeerdruk en dat het plaatsen van publieke laadpalen deze parkeerdruk vergroot. Daarnaast wordt juist door de elektrische rijders aangegeven dat het huidige aantal publieke laadpalen niet voldoende is en het laadpaalkleven niet gehandhaafd wordt.

Waardering voor het laadpalenonderzoek is er ook. Deelnemers gaven aan het een goede actie te vinden. Ze vinden het goed dat er aandacht aan besteed wordt en dat bewoners "bezig zijn" met het milieu.

Hoe verder?

De reacties op de voorgestelde laadpalen worden de komende periode verder geanalyseerd. Een aantal locaties zal daardoor wijzigen en er worden mogelijk nieuwe locaties toegevoegd. Hiervan wordt een nieuwe plankaart gemaakt. Over de nieuwe locaties wordt door het college een officieel ‘verkeersbesluit’ genomen. Het concept-besluit wordt naar verwachting in april 2021 gepubliceerd op de gemeentepagina de Omrooper en hierop kunt u als inwoner een zienswijze indienen.

Kijk voor meer informatie over elektrisch rijden en het aanvragen van een nieuwe publieke laadpaal op https://www.huizen.nl/elektrischrijden