De stichting Voedselbos Huizen gaat in een deel van het Stadspark een voedselbos en pluktuin realiseren en beheren. De grond is van de gemeente en wordt aan de stichting beschikbaar gesteld. Dinsdag werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend door wethouder Karin van Werven en twee bestuursleden van de stichting, Margot Leeuwin en Karin Rienstra. De ondertekening vond plaats op kinderboerderij De Warande.

Een voedselbos is een door mensen ontworpen, productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met hoge en lage bomen, struiken, kruiden, knollen en klimplanten. De belangrijkste functies van een voedselbos zijn het produceren van voedsel en het bevorderen van de biodiversiteit. Daarnaast heeft een voedselbos een belangrijke sociale meerwaarde voor recreatie en door educatie.

Meer informatie over dit burgerinitiatief: www.voedselboshuizen.nl(externe link).

Wethouder Karin van Werven, Margot Leeuwin en Karin Rienstra ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.