Vandaag (donderdag 25 november) en morgen wordt een zogenoemde kwelvijver in het Warandepark schoongemaakt door Waternet.

Kwel is grondwater dat naar de oppervlakte komt, doordat het van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied stroomt. De vijver wordt schoongemaakt om de kwaliteit van het water goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Wat gaat Waternet doen?

Waternet beheert het water in de watergangen (sloten en vijvers) binnen Huizen. Zij zorgen voor onderhoud waar dat nodig is. De vijver wordt leeggepompt, naar een naastgelegen sloot. Er komt daarvoor tijdelijk een slang over het wandelpad te liggen. Morgen, vrijdag 26 november, wordt een deel van de bodem geschoond. Elk jaar wordt een deel van een kwelvijver schoongemaakt. Dat gebeurt in delen, om het bodemleven in de vijver zo min mogelijk te verstoren. Amfibieën hebben daardoor de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar een ander deel van de bodem. De bagger die uit de vijver komt, wordt op de kant gelegd om te drogen, waarna het wordt afgevoerd.

In een vijver waar dit werk een aantal jaar geleden is gedaan zien we een toename van waterlelies, een teken dat de kwaliteit van het water vooruit is gegaan.

Waar?

Het gaat om de vijver in het Warandepark, liggend aan de Randweg. 

kaart werkzaamheden warandepark