Home > Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdpreventie en jeugdhulp. De gemeente wil voor iedereen die dat nodig heeft ondersteuning op maat bieden. Dit kan een praktische opvoedtip zijn via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Of misschien heeft u iets anders van ons nodig? Uw vraag staat altijd centraal. We gaan met u in gesprek om te komen tot een gezinsplan. In maart 2017 is de Jeugdkrant uitgebracht. Misschien vindt u daarin het antwoord op uw vraag. Weet ons met al uw vragen te vinden. Dan kunnen wij met u tijdig problemen signaleren en inzetten op preventie. We helpen u graag.

Vragen en antwoorden

Onderwijs

Vormen van jeugdhulp

Contact jeugd(hulp)

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: