Home > Samen voor elkaar

Samen voor elkaar

Voorbeelden van maatschappelijke initiatieven

De gemeente Huizen maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, los van leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond. De ontwikkeling is dat mensen steeds meer zelf doen en voor elkaar (moeten) doen. Het mooie is: in Huizen gebeurt dat al! De gemeente Huizen wil graag de schijnwerper zetten op mooie voorbeelden van maatschappelijke initiatieven. Het idee hiervoor kwam uit de Huizer 'Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling', de RMO. Deze RMO is actief geweest tot eind 2016. Daarna is deze raad opgeheven.

Uw hulp

Ten eerste willen wij met de voorbeelden actieve inwoners in het zonnetje zetten. Ten tweede willen we Huizer inwoners graag inspireren en motiveren om zelf een goed voorbeeld te zijn. We willen laten zien dat maatschappelijke betrokkenheid niet groots hoeft te zijn, maar heel ‘gewoon’ is. Organisaties hebben een sleutelfunctie in de samenleving. Waarschijnlijk kent u, vanuit uw inzet, verschillende mooie voorbeelden van betrokken inwoners. Naar die voorbeelden zijn wij op zoek. 

Deel uw voorbeeld

Wij vragen u om enkele van deze mooie initiatieven met ons te delen. Ook als u niet verbonden bent aan een organisatie, mag u uw voorbeelden met ons delen. Dat mag persoonlijk, met naam en foto, maar eventueel ook anoniem. U kunt uw voorbeelden aan ons doorgeven via het formulier Maatschappelijke initiatieven. Wij nemen vervolgens contact met u op. Dat doen wij ook met de betreffende persoon of personen. Pas daarna publiceert de gemeente de voorbeelden. Dit gebeurt via gemeentepagina de Omrooper, in het Nieuwsblad voor Huizen, op de Facebookpagina van de gemeente en op deze website.

Geïnspireerd geraakt?

Misschien raakt u geïnspireerd door de maatschappelijke initiatieven die de gemeente gaat publiceren en ziet u kansen binnen uw eigen organisatie. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking (lichamelijk, sociaal, verstandelijk, psychisch) voor wie het lastig is om mee te doen in de samenleving. Denkt u hierbij aan het aanbieden van een participatieplaats, werkervaringsplaats of een dagbestedingplek. Wij bieden deze mensen graag een kans om weer mee te doen in de samenleving. Kan uw organisatie daarin iets betekenen? Het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek bemiddelt namens de gemeente kandidaten naar werk. Kijk op Participatiewet: iedereen verdient een kans.

De pluim voor ...

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden