Home > Werk en inkomen > Bijstand

Bijstand

Heeft u geen inkomen? Of te weinig om van rond te komen? Dan krijgt u misschien bijstand van de gemeente. We kijken altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving. 

Bijstand die past

De regels voor bijstandsuitkeringen zijn strenger. De gemeente kijkt nog beter naar uw woonsituatie. Zo krijgt elk huishouden een uitkering die past. Daarnaast kijken we altijd of u nog kunt werken. Als het kan, begeleiden we u naar werk. We hebben hierover  afspraken met werkgevers uit de regio. En we hebben diverse werkgelegenheidsprojecten

Kostendelersnorm   

De gemeente wil voor elk huishouden een passende uitkering. Daarom is er minder bijstand als u een woning deelt. U kunt dan namelijk de kosten voor levensonderhoud delen. Hoe wordt de uitkering berekend? Dat gebeurt middels de ‘kostendelersnorm’: woont u met een of meer volwassenen (‘kostendelers’), dan krijgt u minder bijstand. Het inkomen van de kostendeler(s) telt niet mee.  Bij de bepaling met hoeveel mensen u een woning deelt, tellen niet mee:  

 • jongeren tot 21 jaar;
 • studenten;
 • huurders met een commercieel contract, tegen een marktconforme huurprijs.
Huishoudtype Bijstand per persoon Bijstand per huishouden (als iedereen bijstand krijgt)
Eénpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden 50% 100%
Driepersoonshuishouden 43,33% 130%
Vierpersoonshuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

Handige links kostendelersnorm

Regels werk en bijstand

 • U moet aangeboden werk accepteren en zien te behouden;
 • U moet meewerken aan de arbeidsondersteuning die de gemeente oplegt of aanbiedt;
 • U moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau;
 • U moet, als het nodig is, maximaal 3 uur per dag reizen om werk te krijgen;
 • U moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden;
 • Uw kleding, (gebrek aan) persoonlijke verzorging of gedrag mag het krijgen van werk niet belemmeren;

Voldoet u niet aan deze eisen, dan kan de gemeente de uitkering verlagen of stopzetten.

Tegenprestatie uitkering

Krijgt u bijstand? En vindt u geen betaald werk? Dan kan de gemeente u vragen om een tegenprestatie.  Wij vragen het niet aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor kinderen jonger dan 5 jaar. En ook niet aan mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Ook als u mantelzorger bent, kan er afgezien worden van een tegenprestatie. Vragen wij om een tegenprestatie, maar doet u het niet, dan mag de gemeente een uitkering verlagen of stopzetten.

Waarom een tegenprestatie?

Het doel van de tegenprestatie is dat iemand, naar vermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten doet. Het kan een mooie manier zijn om te (blijven) participeren in de samenleving. Ook kan het zorgen voor een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat. Er wordt aansluiting gezocht bij wat iemand al doet, wat iemand kan en wat iemand wil. Dat gebeurt via een gesprek.

De Wet taaleis

Meedoen in de samenleving en werken is belangrijk in de Participatiewet. De Participatiewet is daarom uitgebreid met de taaleis. Het vinden van werk gaat dan makkelijker. Mensen met een bijstandsuitkering zijn verplicht om de Nederlandse taal te beheersen. Dit betekent dat u de taal voldoende moet kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. Ook moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Door bijvoorbeeld een getuigschrift of diploma. Kunt u dit niet? Als u in aanmerking komt voor de beoordeling van de taaleis, dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging van uw consulent. 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden