Home > Werk en inkomen > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Heeft u weinig inkomen? En heeft u noodzakelijke kosten die u moeilijk kunt opbrengen? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. 

Voorwaarden bijzondere bijstand

  • U heeft extra kosten, en ze zijn noodzakelijk. De gemeente kijkt samen met u of de kosten echt noodzakelijk zijn. 
  • U heeft te weinig inkomen en vermogen om noodzakelijke kosten zelf te betalen. Uw inkomen kan de bijstand zijn, maar ook een laag salaris, uitkering, pensioen of lage alimentatie. 
  • U kunt de kosten op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Dus ook niet via een verzekering die u had kunnen afsluiten, of via een subsidieregeling.

Vooraf of achteraf aanvragen

Aanvragen voor bijzondere bijstand kunt u indienen tot en met één jaar na het moment waarop de kosten zijn gemaakt. Voor verhuis- en woninginrichtingskosten geldt dat u de aanvraag moet indienen voor u de kosten maakt en als u niet kunt lenen bij de Kredietbank. Dit geldt ook wanneer het eenmalige en/of periodieke kosten betreft die hoger zijn dan € 500,- per jaar.

Meenemen

Voor uw gesprek neemt u mee:

  • Bewijs van gemaakte kosten (rekening)
  • Bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
  • Bewijs van uw vermogen
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)

Maatwerk

In een persoonlijk gesprek bespreken we uw situatie.  Zo kunnen we zo veel mogelijk mensen de ondersteuning geven die echt nodig is. Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt, hangt af van de gemaakte kosten. U krijg een eenmalig bedrag of een maandelijks bedrag voor een bepaalde periode.

Handige links

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

 Logo ESF Logo Europese Unie

Onze lokale re-integratie-activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  worden deels gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Het gaat om jongeren tot en met 27 jaar, ouderen vanaf 50 jaar, inwoners die langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen, arbeidsbelemmerden en statushouders.

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden