Home > Werk en inkomen > Ondersteuning naar werk en inkomen

Ondersteuning naar werk en inkomen

Kunt u werken, maar heeft u hulp nodig om (weer) aan de slag te gaan? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Ook als uw werk te weinig oplevert om van rond te komen.  

Ondersteuning werk  

Kunt u werken, maar vindt u moeilijk passend (betaald) werk? Bijvoorbeeld wegens ziekte, een beperking of om een andere reden? Dan begeleidt de gemeente u naar een passende werkplek. 

Werkcoach

Samen met een werkcoach van de gemeente gaat u op zoek naar werk. Er is maatwerk in bemiddeling, begeleiding en terugkeer op de arbeidsmarkt. Voor de begeleiding naar werk hebben wij afspraken met werkgevers in de regio. Wij ondersteunen ook de werkgevers. Met bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek. Of met extra begeleiding en loonkostensubsidie. Het doel is dat u snel en duurzaam aan de slag gaat.  

Leerwerkplek of werkervaringsplek

Heeft u nog geen baan? Dan kunt u in de tussentijd wel werkervaring opdoen. Bijvoorbeeld op een leer/werkplek of een werkervaringsplek. Op deze manier doet u gelijk iets terug voor uw uitkering. Op de afbeelding hieronder ziet u een overzicht van de projecten die wij zoal hebben. 

overzicht van projecten
Als u op de foto klikt, dan download u een grotere versie van de foto

Ondersteuning inkomen

Kunt u niet werken? Of levert uw werk niet genoeg inkomen op? Dan kunt u van de gemeente een uitkering krijgen. Ook dat gebeurt volgens de nieuwe Participatiewet. De uitkering heet nog steeds bijstand

Aanpak 

De gemeenten voeren de nieuwe Participatiewet uit. Die wet is er voor iedereen die kan werken, maar die het zonder steun in de rug niet redt. De Participatiewet vervangt de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong.  Het doel is dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk kunnen. Zo doet iedereen naar vermogen mee in de samenleving en levert zo een waardevolle bijdrage. 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden