Home > Werk en inkomen > Regelingen voor lage inkomens

Regelingen voor lage inkomens

Welke regelingen heeft de gemeente voor lage inkomens? 

Bijzondere bijstand

Dat is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die mensen met een laag inkomen – gelet op individuele bijzondere omstandigheden – niet zelf kunnen betalen.  Meer informatie vindt u op de pagina Bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag

Dit is een eenmalig geldbedrag (maximaal 1 keer per jaar). Alleen voor mensen die minimaal drie jaar een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op een hoger inkomen. De toeslag moet u zelf aanvragen. De toeslag is niet mogelijk als u AOW heeft. 

Voordelige ziektekostenverzekering 

Heeft u een minimuminkomen? Via de gemeente kunt u een voordelige zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis Zorgverzekeringen. Het is een basispakket met aanvullende verzekering. 

Regeling voor computer of internet

Heeft u een minimum inkomen en schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar? Dan kunt u geld ontvangen voor de aanschaf van een computer en/of voor uw internetabonnement. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds voor uw kind(eren)

Heeft u een minimum inkomen en kinderen van 6 tot 18 jaar? En vindt u het belangrijk dat ze sporten of bijvoorbeeld toneelles volgen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. U kunt dit zelf aanvragen, maar een leraar, arts of een maatschappelijk werker kan dit ook doen. Het fonds betaalt de contributie en/of zaken als sportkleding of een muziekinstrument rechtstreeks aan de aanbieder/sportvereniging. 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden