Vanaf dinsdag 23 februari werken we op sommige plekken aan fietsstroken langs de weg. Het gaat hierbij om fietsstroken van rood asfalt. Na diverse meldingen en metingen is gebleken dat de stroken op sommige plekken te glad zijn. We gaan deze stroever maken, zodat het veiliger wordt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Gompel. Het verkeer wordt niet omgeleid, verkeersregelaars begeleiden het werk. Er kan wel enige verkeershinder optreden. 

Waar?

We gaan aan de slag op de volgende locaties:

  • Rotonde Huizermaatweg
  • Delta
  • Haardstedelaan
  • Botterstraat
  • Huizermaatweg

Wanneer?

De werkzaamheden starten op dinsdag 23 februari en zijn naar verwachting op vrijdag 26 februari afgerond.