Woningeigenaren in Huizen kunnen eenmalig 90 euro subsidie krijgen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van leidingisolatie, radiatorfolie, tochtstrippen of ledverlichting. Een combinatie van deze maatregelen mag ook.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar en hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2020.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

Op de subsidielijst staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. De maatregelen moeten op of na 1 januari 2020 zijn aangeschaft. Let erop dat u geen aanvraag kunt indienen voor een subsidiebedrag lager dan € 90,-.

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

U vraagt subsidie aan zo spoedig mogelijk nadat de maatregel is aangebracht, maar in elk geval binnen 3 maanden na plaatsing van de maatregel. Subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk 31 maart 2021, voor zover het subsidiebudget het toelaat.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan via de website van het Duurzaam Bouwloket. Daar leest u ook hoe uw aanvraag wordt afgehandeld.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

  • het om een huurwoning gaat;
  • de maatregel voor 1 januari 2020 is uitgevoerd;
  • de totale kosten voor de maatregelen die onder de subsidielijst vallen lager zijn dan € 90,-;
  • de aanvraag onvolledig is of onjuiste gegevens bevat.

Andere regelingen

Per 1 januari zijn er de volgende regelingen: 

  1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Dit is een landelijke subsidieregeling. Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onder meer een zonneboiler, een warmtepomp en isolatiemaatregelen. Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), overheden en particuliere verhuurders) kunnen subsidie krijgen voor een warmtepomp en een zonneboiler. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.
  2. De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is er voor Verenigingen van Eigenaren. VvE’s kunnen tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Dit kunnen zij aanvragen via de Subsidie energiebesparing eigen huis

Meer informatie

U kunt hier alle documenten die horen bij deze subsidieregeling downloaden:

Het aanvraagformulier vindt u op de website van Duurzaam Bouwloket.