Inwoners van Huizen kunnen eenmalig 80 euro subsidie krijgen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van leidingisolatie, radiatorfolie, tochtstrippen of ledverlichting. Een combinatie van deze maatregelen mag ook. Het beschikbare budget voor woningeigenaren is op. Huurders kunnen nog wel van de subsidie gebruik maken.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2021. Het budget voor woningeigenaren is inmiddels op. Voor huurders is nog wel budget beschikbaar.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

In onderstaande subsidielijst staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. De maatregelen moeten op of na 1 april 2021 zijn aangeschaft. U mag ook maatregelen combineren. 

Subsidielijst regeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022 

Maatregel

Omschrijving en eventuele voorwaarden

Energiebespaarbox

De energiebespaarbox die als product te vinden is in de webshop, via www.duurzaambouwloket.nl/huizen.

Ledverlichting

Het aanbrengen van ledlampen.

Dimschakelaar

Een dimschakelaar voor de verlichting.

Stand-byschakelaar

Een schakelaar om apparatuur volledig uit te schakelen.

Energieverbruiksmanager/slimme stekkers

Dit apparaat leest via een kabel of op afstand de energiemeter uit. U krijgt feedback over uw energieverbruik. Slimme stekkers meten het energieverbruik en/of schakelen apparatuur uit.

CO2-meter

Deze meet de concentratie van CO2 in huis.

Leidingisolatie

Leidingisolatie aanbrengen op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem.

Radiatorfolie

Het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.

Slimme thermostaat

Een thermosstaat die u van afstand kunt benaderen en aansturen.

Radiatorventilator

Een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt. Daarmee wordt het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem verbetert. 

Deurdranger, deurveer

Voorziening die deuren sluit en daardoor warmteverlies beperkt.

Afdichtingsmaterialen en folies

Materialen die zorgen voor naad- en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies, zoals tochtstrips, klimaat- of damp remmende folies en brievenbusborstels.

Vervangen radiatorkraan

Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.

Waterbesparende douchekop

Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).

Waterstraalregelaar/perlator

De regelaar begrenst de volumestroom door een kraan en bespaart zo water.

Douchetimer

Timer die bespaart op warmwaterverbruik door u te helpen korter te douchen

Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroomboiler genoemd)

Een doorstroomboiler verwarmt alleen water als er vraag naar warm water is.

Waterzijdig inregelen

Het optimaal instellen van de verwarmingsinstallatie. Dit gebeurt door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem

Het optimaal inregelen van een ventilatiesysteem.

 Voor een toelichting op de maatregelen: zie bijvoorbeeld www.duurzaambouwloket.nl/huizen of milieucentraal.nl.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan via de website van het Duurzaam Bouwloket. Daar leest u ook hoe uw aanvraag wordt afgehandeld.

U kunt op twee manieren de subsidie aanvragen:

  1. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rrew-huizen. U kunt dan shoppen in de webshop die geselecteerd is door het Duurzaam Bouwloket. U kunt direct in de webshop energiebesparende maatregelen bestellen tot een maximumbedrag van € 80,-.
  2. U kunt via www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rrew-huizen een aanvraag doen voor € 80,- aan cashback op aangeschafte energiebesparende maatregelen bij een (lokaal) bedrijf naar keuze. Let erop dat u bij deze optie geen aanvraag kunt indienen voor een subsidiebedrag lager dan € 80,-. 

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

De subsidie kunt u aanvragen vanaf 15 juni 2021. Als u gebruik maakt van optie 2 (cashback), vraagt u nadat de maatregel is aangeschaft zo snel mogelijk subsidie aan. Dit moet binnen drie maanden na aanschaf.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

  • u geen inwoner van Huizen bent;
  • u niet de hoofdbewoner bent;
  • de maatregel voor 1 april 2021 is aangeschaft;
  • de totale kosten voor de maatregelen die onder de subsidielijst vallen lager zijn dan € 80,- (bij optie 2: cashback);
  • de aanvraag onvolledig is of onjuiste gegevens bevat.
  • als u voor uw woning al subsidie heeft ontvangen in het kader van de Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen van 2020.
  • als het budget op is (subsidieplafond is bereikt). Let op: het budget voor huurders is hoger dan het budget voor woningeigenaren.

Bekijk voor alle voorwaarden de verordening.