Van afval naar grondstof

In 2020 moet het hergebruik van huishoudelijk afval naar 75%. Dit is nu 55%. Dit kunnen we doen door meer PMD-afval gescheiden in te zamelen. In de laagbouw bijvoorbeeld, wordt een vierde minicontainer voor PMD-afval geĆÆntroduceerd. Daarnaast komen in de wijken van Huizen meer ondergrondse containers voor gescheiden afvalinzameling. Afval dat gescheiden wordt gehouden, zoals gft, PMD en papier/karton, zullen vaker worden ingezameld. Voor restafval wordt dit juist wat minder. Van Afval Naar Grondstof (VANG) gaat over meer dan huishoudelijk afval. Zo is het gescheiden inzamelen van afval op straat in Huizen al mogelijk op een aantal plekken. Dit willen we uitbreiden! Huizen blijft daarmee een van de koplopers op dit gebied. Daarnaast werken we mee aan een proef om PMD-afval op scholen te scheiden. Bovendien gaat bij sportverenigingen in Huizen een proef van start om petflesjes en blikjes apart te houden. Daarmee pakken we gelijk zwerfafval aan.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook uw afval scheiden. Tips om uw afval te scheiden staan bij het 'nieuws'. 

 Naar boven