Momenteel vinden de raadsvergadering en commissievergaderingen nog wel plaats in de raadzaal. Hierbij worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Publiek wordt daarom uitdrukkelijk verzocht om niet naar de raadzaal te komen. De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via streaming (zowel video als alleen audio is mogelijk).

Inspreken commissievergadering

In alle commissievergaderingen is er ruimte gereserveerd voor insprekers. Heeft u een onderwerp dat u graag toelicht of wilt presenteren aan de commissieleden? Inspreken mag gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Dus heeft u plannen, ideeën, wensen, etc. dan kunt u dit hier onder de aandacht brengen. In welke commissievergadering u kunt inspreken, hangt samen met het onderwerp waarover u inspreekt. Voor het inspreken kunt u zich aanmelden bij de griffie: griffie@huizen.nl.