Vanaf 25 september 2021 zijn ondernemers in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te vragen. Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een identiteitsbewijs daarbij ook verplicht. 

Tegemoetkoming in de extra kosten

Om ondernemers enigszins tegemoet te komen stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Ondernemers en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking komen, kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen. De voorwaarden zijn vastgesteld in de beleidsregels Subsidie controle coronatoegangsbewijzen.

De regeling liep tot en met 31 december 2021.
Het Kabinet heeft besloten de regeling te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Aanvragen

Om de vergoeding aan te vragen kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen. U kunt het per e-mail of per post verzenden.

E-mail: gemeente@huizen.nl, ter attentie van A. Bannink;
Post: A. Bannink, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Download het aanvraagformulier

Wat is van belang om voor een bijdrage in aanmerking te komen

  • De kosten moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die, op grond van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling', verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, personen de toegang geweigerd mag worden. Op de site van de rijksoverheid kunt u terug vinden waar een toegangsbewijs verplicht is.
  • Alleen kosten die gemaakt worden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.
  • De gemeente Huizen heeft een bedrag van € 157.011,00 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Per aanvraag wordt maximaal een bedrag van € 1500,00 toegekend. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het budget op is. Stuur bewijsmiddelen van gemaakte kosten mee en vermeld in uw aanvraag het uiteindelijke bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Indien na uitkering van de aanvragen het geld niet in zijn geheel is besteed, wordt het resterende bedrag evenredig uitgekeerd aan de organisaties en bedrijven die een hoger bedrag dan € 1500,00 hebben verantwoord in hun aanvraag.
  • Als de landelijke coronamaatregelen, of de vergoeding van het rijk, wordt aangepast, dan kan dit invloed hebben op deze regeling. 

Bekijk alle voorwaarden: Subsidie controle coronatoegangsbewijzen.