December 2019

Op 13 december bereikte de bouw van de Dr. Maria Montessorischool het hoogste punt. 

Juni 2019

In juli van dit jaar is gestart met de vernieuwbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Het bestaande deel wordt gerevitaliseerd en verduurzaamd. De lage vleugel van het schoolgebouw wordt vervangen door nieuwbouw met een extra bouwlaag erbovenop.

Energieneutraal

HLE Bouw heeft de laagste bieding gedaan voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw, dat aardgasvrij, nagenoeg energieneutraal en volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd. Hiermee wordt recht gedaan aan de opdracht van december 2017 van de gemeenteraad.

Ruimer en functioneler

De vernieuwbouw is de uitkomst van een jarenlang samenwerking tussen stichting Talent Primair en de gemeente. Met het nieuwe gebouw, dat werd ontworpen door Bureau Bos in Baarn en wordt gerealiseerd door HLE bouw uit Maarssen, komt de school heel wat ruimer en functioneler in haar jas. De leerlingen krijgen ruime klaslokalen, leerpleinen waar zij kunnen samenwerken, een technieklokaal, een speelzaal annex toneelruimte en een centrale bibliotheek. Een deel van het gebouw houdt de 'jaren vijftig uitstraling' en dat maakt het gebouw bijzonder. Het totaal wordt een gebouw waar het voor leerlingen en leerkrachten gezond en prettig werken is.

Kosten

De gemeente heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 2.547.276,-. Daarnaast investeert het schoolbestuur zelf € 682.160,- uit de aanwezige onderhoudsbudgetten en toekomstige (energie) besparingen en een bijdrage van de ouders. De school is op dit moment tijdelijk gehuisvest in de voormalige Mytylschool de Trappenberg aan de Crailoseweg. De bouw is gepland tot medio mei 2020. De school wordt straks door 14 groepen in gebruik genomen.