In tegenstelling tot eerdere berichten, wordt de vlag op de toren van de Oude Kerk wel geplaatst op 4 en 5 mei. De veiligheid, zoals trappen en stabiliteit, is onderzocht en er is gekeken welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn om de vlag te kunnen plaatsen. Voorwaarden zijn dat het plaatsen door twee personen gebeurt, waarbij zij gebruik maken van tuigage en veiligheidshelmen. De gevoelde onveiligheid van de mensen die eerder de vlag plaatsten, respecteren wij uiteraard. Inmiddels hebben wij een bedrijf gevonden dat met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen de vlag op de toren van de oude Kerk op 4 en 5 mei zal plaatsen.