De komende zomer werken we in Huizen aan diverse wegen en fietspaden. Het duurt nog even maar we brengen u graag alvast op de hoogte. Later volgt meer informatie over de exacte data.

Wat weten we al? Hieronder een overzicht.

Locaties waar onderhoud wordt gepleegd

  • Rijbaan Bovenmaatweg vanaf de Meentkerk tot aan Rijnland
  • Fietspad Naarderstraat (zuidzijde) vanaf het Prins Bernhardplein tot aan de Langerhuizerweg
  • Fietspaden Zuiderzee (noord- en zuidzijde) vanaf de Zomerkade tot aan de Alaskastroom

Herinrichting oversteek Bovenmaatweg/Schieland

Wat gaan we precies doen? We verwijderen de toplaag van de asfaltrijbaan en asfaltfietspaden en brengen deze laag weer opnieuw aan. Daarbij richten we de oversteek op de Bovenmaatweg ter hoogte van de Schieland en de Droogdok veiliger in. We verlagen het hoogteverschil (‘de bult’) om het zicht te verbeteren. Ook brengen we een as verspringing in de rijbanen aan, hierdoor wordt de attentiewaarde verhoogd en geeft dit een snelheid remmend effect. Daarnaast vervangen we de verkeerslichten. Met deze veranderingen wordt de oversteek een stuk veiliger gemaakt!

Ter hoogte van de oversteek worden de rijbanen dichter bij elkaar gelegd. Hierdoor ontstaan er bredere bermen en dat geeft ruimte voor nieuwe bomen. Door de verlaging van ‘de bult’ en verplaatsing van de rijbanen, zullen er ook bestaande bomen verwijderd moeten worden. De nieuwe bomen krijgen meer ruimte om beter te kunnen groeien en worden zo geplaatst dat het zicht op en vanaf de oversteek niet beperkt wordt. 

Geo-kaart met een tweerichtingenfietspad van rood gekleurd asfalt aan de Bovenmaatweg ter hoogte van Schieland en Droogdok.

Verkeershinder

De werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag. Omleidingen en afsluitingen van wegen en fietspaden worden gecommuniceerd zodra dit actueel is. 

Communicatie

Zodra duidelijk is wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, zullen we dit bekend maken via onze kanalen. De direct omwonenden ontvangen op tijd een informatiebrief. 
Heeft u vragen over de onderhoudswerkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar gemeente@huizen.nl