Het 5G-netwerk is de opvolger van 4G. Dit nieuwe netwerk is nodig, omdat het dataverkeer explosief toeneemt. Het 5G-netwerk heeft meer capaciteit, is sneller en er zijn veel meer technische toepassingen mogelijk, zoals de ondersteuning van hulpdiensten op afstand, of zelfrijdend vervoer.

Er is gestart met 5G in Nederland. Mobiele telefoonbedrijven en telecomorganisaties hebben in 2018 de eerste standaard voor 5G-technologie vastgelegd. Deze standaard zorgt ervoor dat apparaten die 5G gebruiken dezelfde taal spreken. Zo kunnen straks alle zenders, mobiele telefoons en andere apparaten met elkaar communiceren. Eerder werden zulke afspraken al gemaakt voor 2G, 3G en 4G.

Plannen van de Rijksoverheid

In 2020 veilt de Rijksoverheid de eerste frequenties waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden. Die nieuwe technologie is nodig omdat het mobiele dataverbruik groeit. Met 5G heeft Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk. Meer informatie over de plannen voor het 5G-netwerk vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van het Antennebureau.

5G en gezondheid

Het 5G-netwerk moet net als de huidige mobiele netwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. Meer informatie over elektromagnetische straling staat op de website van het Antennebureau en op de website van het Kennisplatform.

De Tweede Kamer stuurde de Gezondheidsraad een adviesaanvraag om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G

Veldsterkte 5G binnen de limieten

Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dit staat in het onderzoek van het RIVM en Agentschap Telecom. Lees verder op de website van Agentschap Telecom. In het eerste kwartaal van 2020 heeft Agentschap Telecom op 23 locaties gemeten wat de elektromagnetische straling was. Deze blijft ruim onder de norm.

Hoe schadelijk is 5G?

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G. Meer informatie staat op de website van de Gezondheidsraad.

Uitleg in video

De Universiteit van Nederland maakte een video waarin hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders (TU/Eindhoven) en hoogleraar epidemiologie elektromagnetische velden Hans Kromhout (Universiteit Utrecht) uitleggen hoe 5G werkt en hoe het zit met schadelijkheid.

,

 

Wat doet de gemeente

De minister van Economische Zaken en Klimaat werkt aan het wetsvoorstel “Implementatie Telecomcode in de Telecomwet 1998”. Het wetsvoorstel is bedoeld om de spoedige uitrol van het 5G-netwerk mogelijk te maken. Dat heeft geleid tot vragen, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s, de communicatie, het straatbeeld, het beheer van de openbare ruimte en publieke infrastructuur, maar ook over de inspraak- en bezwaarmogelijkheden. Dat vraagt om duidelijkheid van het ministerie. Net als veel andere gemeenten hebben wij daarom een reactie naar het ministerie gestuurd.

Het ministerie overlegt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de gevolgen van het wetsvoorstel. Informatie over ontwikkelingen rond het wetsvoorstel zullen wij delen op deze pagina.

Wij waren van plan om in de eerste helft van 2020 een informatiebijeenkomst te organiseren voor geïnteresseerde inwoners. Vanwege de beperkingen door de coronacrisis was dat niet mogelijk. We proberen de bijeenkomst nu dit najaar te organiseren.

Stand van zaken

Op 31 maart 2020 en 16 juni 2020 heeft wethouder Maarten Hoelscher de stand van zaken omtrent het 5G-netwerk medegedeeld aan de raad.  

Meer informatie 

Handige links