Het 5G-netwerk is de opvolger van 4G. Dit nieuwe netwerk is nodig, omdat het dataverkeer explosief toeneemt. Het 5G-netwerk heeft meer capaciteit, is sneller en er zijn veel meer technische toepassingen mogelijk, zoals de ondersteuning van hulpdiensten op afstand, of zelfrijdend vervoer.

Er is gestart met 5G in Nederland. Mobiele telefoonbedrijven en telecomorganisaties hebben in 2018 de eerste standaard voor 5G-technologie vastgelegd. Deze standaard zorgt ervoor dat apparaten die 5G gebruiken dezelfde taal spreken. Zo kunnen straks alle zenders, mobiele telefoons en andere apparaten met elkaar communiceren. Eerder werden zulke afspraken al gemaakt voor 2G, 3G en 4G.

Plannen van de Rijksoverheid

In 2020 veilt de Rijksoverheid de eerste frequenties waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden. Die nieuwe technologie is nodig omdat het mobiele dataverbruik groeit. Met 5G heeft Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk. Meer informatie over de plannen voor het 5G-netwerk vindt u op de website van het Antennebureau(externe link).

5G en gezondheid

Het 5G-netwerk moet net als de huidige mobiele netwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. Meer informatie over elektromagnetische straling staat op de website van het Antennebureau(externe link) en op de website van het Kennisplatform(externe link).

De Tweede Kamer stuurde de Gezondheidsraad een adviesaanvraag(externe link) om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G

Veldsterkte 5G binnen de limieten

Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dit staat in het onderzoek(externe link) van het RIVM en Agentschap Telecom. Lees verder op de website van Agentschap Telecom(externe link). In het eerste kwartaal van 2020 heeft Agentschap Telecom op 23 locaties gemeten wat de elektromagnetische straling was. Deze blijft ruim onder de norm(externe link).

Hoe schadelijk is 5G?

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G. Meer informatie staat op de website van de Gezondheidsraad(externe link).

Uitleg in video

De Universiteit van Nederland maakte een video waarin hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders (TU/Eindhoven) en hoogleraar epidemiologie elektromagnetische velden Hans Kromhout (Universiteit Utrecht) uitleggen hoe 5G werkt en hoe het zit met schadelijkheid(externe link).

Wat doet de gemeente

De minister van Economische Zaken en Klimaat werkt aan het wetsvoorstel “Implementatie Telecomcode in de Telecomwet 1998”. Het wetsvoorstel is bedoeld om de spoedige uitrol van het 5G-netwerk mogelijk te maken. Dat heeft geleid tot vragen, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s, de communicatie, het straatbeeld, het beheer van de openbare ruimte en publieke infrastructuur, maar ook over de inspraak- en bezwaarmogelijkheden. Dat vraagt om duidelijkheid van het ministerie. Net als veel andere gemeenten hebben wij daarom een reactie naar het ministerie gestuurd.

Het ministerie overlegt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de gevolgen van het wetsvoorstel. Informatie over ontwikkelingen rond het wetsvoorstel zullen wij delen op deze pagina.

Wij waren van plan om in de eerste helft van 2020 een informatiebijeenkomst te organiseren voor geïnteresseerde inwoners. Vanwege de beperkingen door de coronacrisis was dat niet mogelijk. We proberen de bijeenkomst nu dit najaar te organiseren.

Stand van zaken

Op 31 maart 2020(externe link) en 16 juni 2020(externe link) heeft wethouder Maarten Hoelscher de stand van zaken omtrent het 5G-netwerk medegedeeld aan de raad.  

Videoverslag informatiebijeenkomst 5G

Op 19 januari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur hield de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over 5G. Inwoners uit Huizen en omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van betrokken organisaties, raadsleden en ambtenaren namen deel. Drie sprekers verzorgden een presentatie. 

  • Rick Baas van het Antennebureau (onderdeel van het ministerie EZK) is ingegaan op de ontwikkelingen en mogelijkheden van 5G, op elektromagnetische velden (straling), op wetgeving, antennes en antennebeleid. 
  • Sylvia Slegers van de actiegroep 5G Het Gooi Zegt Nee heeft gewezen op de risico's van 5G.
  • Rob van Strien van de GGD Amsterdam heeft toelichting gegeven op onderzoeken.

Deelnemers konden vooraf en tijdens de bijeenkomst vragen indienen, die na de presentatie zijn beantwoord. U kunt hier de bijeenkomst terugzien(externe link). Als toelichting de beelden: de video start vlak voor de eerste presentatie, de inleiding is weggevallen. Ten tweede ziet op rond de 38e minuut voor enkele minuten een stilstaand beeld in plaats van de deelnemers. Het geluid loopt echter gewoon door. 

Meer informatie 

Handige links