Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Gemeente Huizen wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk. Dit is mede vormgegeven in een voorleesfunctie en in de toegankelijkheid via de webrichtlijnen.

Momenteel hebben wij de volgende toegankelijkheidsverklaringen:

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Testresultaten

Stichting Accessibility heeft voor de gemeente onderzocht of de websites www.huizen.nl en www.maatschappelijkezaken.nl voldoen aan de succescriteria van WCAG 2.1 AA (dit zijn internationale toegankelijkheidsrichtlijnen). Op 26 april 2021 heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden. Op 1 september 2021 en 19 november 2021 heeft Stichting Accessibility een hercontrole uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vindt u in de onderstaande documenten.

Het onderzoeksrapport SIMgroep toont in hoeverre de website www.simtoegankelijk.nl qua techniek voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Deze website (simtoegankelijk.nl) gebruikt dezelfde techniek als de websites: Huizen.nl, MaatschappelijkeZaken.nl en BelastingenHBL.nl. De resultaten van het onderzoeksrapport zijn daardoor ook bruikbaar voor de genoemde 3 websites.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Huizen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Meer informatie

Meer informatie over toegankelijkheid en de toegankelijkheidsverklaring vindt u op de website digitoegankelijk.nl.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@huizen.nl. Of bekijk onze contactgegevens.