Algemeen

De gemeente Huizen volgt de landelijke coronamaatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast. Houd onze pagina www.huizen.nl/corona in de gaten voor het laatste nieuws.

Wij werken alleen op afspraak.

Telefoon

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Op vrijdag tot 16.00 uur.

Feestdagen

Rond de feestdagen hanteren wij andere openingstijden.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt alleen op afspraak. Maak een afspraak met Burgerzaken.

Informatiepunt Maatschappelijke Zaken

Voor al uw vragen over: zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugd(hulp) kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Omgevingsloket (en ondernemersloket)

Scheidingsstations GAD

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt huishoudelijk afval ingezameld door de GAD. Het grof huisvuil kunt u wegbrengen bij de scheidingsstations. 
Locaties en openingstijden scheidingsstations