U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor geleden schade als gevolg van een gebrek in de openbare ruimte of schade door toedoen van medewerkers van de gemeente of medewerkers die in opdracht van de gemeente werken. U kunt hierbij denken aan:

  • Achterstallig wegenonderhoud;
  • Boomwortelschade;
  • Schade door toedoen van aannemers die voor de gemeente Huizen werken;
  • Problemen met uw riolering door een verstopping of breuk in de riolering op openbaar terrein, etcetera. 

Schadeformulier

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen via het online schadeformulier.

DigiD linkOnline schadeformulier

Het schadeformulier kunt u ook telefonisch of per e-mail aanvragen bij de gemeente. Na ontvangst van het volledig ingevulde schadeformulier en de gewenste bijlagen wordt uw aansprakelijkstelling in behandeling genomen. Afhankelijk van de schade wordt uw claim door de gemeente Huizen of de verzekeringsmaatschappij van de gemeente afgehandeld. De gemeente Huizen streeft naar een afhandelingstermijn van zes weken. 

Schade door vrijwilligersactiviteiten

De gemeente Huizen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor een grote groep. Deze verzekering is een secundaire verzekering. Dat wil zeggen dat er gebruik kan worden gemaakt van deze verzekering als de vrijwilliger zelf niet of onvoldoende verzekerd is voor geleden schade. Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen van vrijwilligers, schade aan persoonlijke eigendommen, (bestuurders)aansprakelijkheid en rechtsbijstand. 

Onze collectieve verzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer. Deze VNG Vrijwilligersverzekering verzekert vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke stagiairs én jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd. 

Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer.

Schade vrijwilligersactiviteiten melden

Bij schade door vrijwilligersactiviteiten neemt u contact op met de heer H.J. Melis van de gemeente. Zie contactgegevens verderop onder kopje 'Contact'. U kunt het niet claimen via het online schadeformulier (onder kopje ‘Schadeformulier'). Dit geldt ook voor het indienen van planschade. 

Contact

Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen
De heer H.J. Melis
06 31 13 61 43
verzekeringen@huizen.nl

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor meer informatie kunt u terecht b ij het Juridisch Loket. 

Handige link

Burgerlijk wetboek boek 6