De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk(en), echtscheiding(en), geregistreerd partnerschap(pen) en overlijden. Een afschrift of uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van deze akte. Een afschrift bevat alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Een uittreksel bevat beperkte informatie uit de akte. U geeft daarom bij de aanvraag aan wat het doel is van uw aanvraag.

Let op:

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen krijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. Een uittreksel/afschrift uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld geboorte, overlijden of huwelijk). 

  Aanvragen

  Gerechtvaardigd belang

  Wilt u een afschrift burgerlijke stand aanvragen? Dan moet u kunnen uitleggen dat u een ´gerechtvaardigd belang´ heeft. Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is dit belang meestal duidelijk aanwezig. Wilt u een uittreksel over een ander persoon aanvragen? Dan moet het gerechtvaardigd belang worden uitgelegd.

  Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

  • Personen op wie de akte betrekking heeft.
  • Een gemachtigde van deze personen.
  • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
  • De erfgenamen.
  • De echtgenoot of echtgenote.
  • De geregistreerde partner.
  • De wettelijk vertegenwoordiger.
  • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
  • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

  Aanvragen

  U kunt het afschrift aanvragen in het:

  • Nederlands
  • Engels (internationaal uittreksel)

  Machtiging

  Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. U heeft dan een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatie nodig. De gemachtigde neemt ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs mee.

  1) Online aanvragen

  DigiD linkOnline het afschrift aanvragen met DigiD  

  2) Schriftelijk aanvragen

  U kunt het formulier akte burgerlijke standlink naar pdf bestand uitprinten en per post versturen. U stuurt het naar:  
  Gemeente Huizen
  Team Burgerzaken
  Postbus 5
  1270 AA Huizen
  De aangifte moet ondertekend zijn en u stuurt  een kopie van een geldig legitimatiebewijs(externe link) mee.

  3) Op afspraak in het gemeentehuis

  Maak een afspraak

  Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

  Betalen

  Het afschrift (uittreksel) burgerlijke stand kost € 16,60 (tarief 2024).

  Afhalen

  Online

  U krijgt het afschrift (uittreksel) binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres. 

  We krijgen vaak de vraag om het afschrift per mail te sturen. Dit is niet mogelijk, omdat het op speciaal papier wordt afgedrukt. Op 'gewoon' papier is het document niet bruikbaar/geldig. 

  Schriftelijk

  U krijgt het afschrift binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres. Het is niet mogelijk om het per mail te versturen.