Na een periode van intensieve samenwerking tussen aannemer BAM en de gemeente Huizen is begin dit jaar het Definitief Ontwerp (DO) voor de Oost West-as afgerond. BAM en gemeente hebben ook afspraken gemaakt over de uitvoering. Het begin van de uitvoering is gepland in de maand juni 2024. De uitvoering loopt naar verwachting door tot eind 2025. Het is een project waar veel tijd mee gemoeid is geweest, omdat het een groot project is met veel complexe vraagstukken.

Voor de uitvoering zijn BAM en gemeente een bedrag overeengekomen dat openbaar wordt, als en zodra de raad op 30 mei heeft ingestemd met het voorstel om het voor de uitvoering noodzakelijke budget vrij te geven. In het werk is ook de vervanging van de persriolering Huizermaatweg meegenomen.

‘Keihard gewerkt’

Wethouder Roland Boom: “Door de mensen van BAM en de gemeente is de afgelopen periode keihard gewerkt om te komen tot dit resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat er iets moois gerealiseerd wordt. Wanneer de uitvoering is afgerond, zal iedereen in Huizen kunnen genieten van betrouwbaar, toegankelijk, snel en comfortabel openbaar vervoer én van de groene inrichting aan weerszijden van de route.”

'Mooi resultaat’

Alexander Kuijt (BAM): “We hebben met elkaar hobbels overwonnen en zijn in goede samenwerking tot dit mooie resultaat gekomen. BAM ziet uit naar de verdere samenwerking en uitvoering van dit voor Huizen en BAM prachtige project.”

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 30 mei 2024 het definitieve besluit over de uitvoering van het project en het geld dat nodig is om dit project in 2025 te kunnen afronden. De commissie Fysiek Domein bespreekt het raadsvoorstel in de vergadering van 15 mei 2024.