De voorlopige agenda van de commissie ruimtelijke kwaliteit staat op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda tussentijds nog aangevuld kan worden, volgt de definitieve agenda later.

Agenda donderdag 18 april 2024

Tijd: 09.00 - 12.00 uur

Vooroverleg/conceptaanvraag: 2023/2714

 • Start: 09.30 uur
 • Omschrijving: het herontwikkelen van de lakstokerij (voorbeschermd monument)
 • Locatie: Rokerijweg naast nr. 5 

Omgevingsvergunning: 2023/2864

 • Start: 10.00 uur
 • Omschrijving: het renoveren van het bestaande woonzorggebouw en het realiseren van een extra verdieping op het bestaande gebouw t.b.v. nieuwe zorgappartementen
 • Locatie: Bovenmaatweg 333 (herontwikkeling in gebied 1)

Omgevingsvergunning: 2024/0058

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het vervangen van een erfafscheiding
 • Locatie: Harderwijkerzand 34 (gebied 2c kustzone)

Omgevingsvergunning: 2024/0102

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel 
 • Locatie: Hellingstraat 3a (gebied 4c beschermd dorpsgezicht)

Omgevingsvergunning: 2024/0191

 • Start: 10.30 uur
 • Omschrijving: het verbouwen van een voormalige drukkerij naar 3 appartementen
 • Locatie: Melkweg 7 (gebied 4c beschermd dorpsgezicht)

Vooroverleg/conceptaanvraag: 2024/0247

 • Start: 11.00 uur
 • Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde
 • Locatie: Schippertraat 16 (gemeentelijk monument in dorpsgezicht)

Vooroverleg: 2024/0041

 • Start: 11.30 uur
 • Omschrijving: Transformatie en uitbreiden van het pand naar 7 appartementen
 • Locatie: Raadhuisstraat 6 (gebied Hoofdwinkelcentrum)