Agenda vergadering commissie ruimtelijke kwaliteit

De voorlopige agenda van de commissie ruimtelijke kwaliteit staat op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda tussentijds nog aangevuld kan worden, volgt de definitieve agenda later.

Agenda donderdag 11 juli 2024

Tijd: 09.50 - 10.30 uur

Vooroverleg voeren 2024/0041

  • Start: 10.00 uur
  • Omschrijving: bouw van 7 appartementen
  • Locatie: Raadhuisstraat 6 (gebied 3a hoofdwinkelcentrum)

Aanvraag beschikking 2024/0349

  • Start: geen afspraak
  • Omschrijving: het renoveren van het dak van een 8 tal woningen
  • Locatie: Langestraat 79 (gebied 4E beschermd dorpsgezicht)